Nynějšího „majitele“ samotné tvrze Luboše Čížka v rekonstrukci brzdí nedořešené pozemkové vztahy a celkem pět majitelů celého objektu.
„Hamr je pozoruhodný objekt. Jeho velkou bolestí je, že jednotlivé části mají jiné majitele,“ uvedla Zdenka Paloušová za Národní památkový ústav v Českých Budějovicích.
Luboš Čížek, starosta Hořovic u Berouna, chce objektu navrátit původní podobu. „Problémem, ale ne nepřekonatelným, jsou peníze. Co nejvíce brzdí opravu, jsou pozemkové vztahy. Já mám v podstatě objekt i pozemky pronajaté od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a druhou půlku od pozemkového fondu. Nemám–li papír o vlastnictví, nemohu žádat o úvěry,“ vysvětlil Čížek slepou ulici v zákoně. Dodal, že peníze z EU by se měly na obnově památky podílet.
Jeho přáním je tvrz přeměnit na zařízení s možností seminářů a výstav. Práce na podlažích pokračují a důležitou investicí pro tento rok bude krov. „Nechci tu komerci. První červencový týden zde pořádáme divadelní loutkový festival a na léto plánujeme i další akce,“ konstatoval.
Bývalý majitel tvrze a rodák z Hamru Miloš Valeš přiblížil, že majitelé měli několik plánů. „Měl jsem v úmyslu zřídit tam husitské muzeum. Hovořilo se o ubytování, školicím středisku. Teď je to na panu Čížkovi, ale jsme ve shodě,“ řekl Valeš, vlastník sousední sýpku.