Právě toto výročí si letos podle předsedy rady značkařů Klubu českých turistů Pavla Přílepka milovníci výšlapů připomenou Turistickým pochodem z Tábora přes Klokoty do údolí Lužnice. "A navíc je to pět let, co tato trasa podél Lužnice získala evropský certifikát Leading Quality Trails Best of Europe a zařadila se k nejlepším," uvedl Pavel Přílepek.

Pochod se uskuteční 4. května, přičemž start je na zadní straně autobusového nádraží od 7 do 10 hodin a cíl na Žižkově náměstí. "Domluvili jsme se s vedením města, které slavnostně zahajuje turistickou sezónu, že obě akce spojíme. Cíl pochodu tedy bude na náměstí, kde budeme mít i stánek a zájemci si vyzkouší mimo jiné tvorbu značení a bude se zde také křtít kniha Marka Šálka Turistická značka," láká Pavel Přílepek.

Trasy pochodu budou odstupňovány od 9 do 25 kilometrů.

Po celé České republice se o turistické značení stará na dva tisíce značkařů. "V poslední době jsou i docela zájemci. Musejí se nejdříve vyškolit a pak absolvovat zácvik v terénu. Musejí vědět, kam se značky mohou a naopak, kam se nesmí umístit," vysvětluje Pavel Přílepek.

Na stezce bude k vidění Stádlecký most.
Toulavou povede unikátní stezka pro pěší

Někdy práce značkařů není vůbec jednoduchá, s mizícími lesy kvůli kůrovci je třeba doplňovat i turistické značky. Někde těžaři nechávají alespoň pahýl se značkou, ale někde je třeba je dodělávat na pařezy či kameny. To má podle Pavla Přílepka ale také svá úskalí, protože taková značka může zarůst další vegetací.