Železniční výluky a uzavírky silnic. Na takovou daň budou muset přistoupit cestující vlakem i řidiči na cestě z Tábora do Sudoměřic u Tábora kvůli stavbě IV. železničního koridoru. Práce zatím pokračují podle harmonogramu, ale při ražení jižního portálu sudoměřického tunelu se počítá se změnou plánované technologie.

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jakuba Ptačinského, se rozhodlo o změně ražby kvůli bezpečnosti. „V místě pod silnicí 1/3, kde je nadloží pouze 2,5 metru, dojde k realizaci ražby pod ochrannou želvou. To znamená, že se vytvoří otevřená jáma, postaví se konstrukce a tunel se zasype. Jako kdybychom ho postavili na zelené louce," vysvětlil postup využívaný v místech s nestabilním podložím Jakub Ptačinský. Dále budou stavbaři postupovat již standardně, tedy odstřelovat horniny a prostor zajišťovat stříkaným betonem.

Na řidiče ale čekají komplikace. Hlavní silnice by měla být od soboty před Sudoměřicemi uzavřena, kvůli přípravě terénu pro stavbu prvního železničního tunelu v kraji. Objížďka povede přes Chotoviny a Sedlečko a uzavírka potrvá do 15. prosince. Jak ale sdělil starosta Sudoměřic u Tábora František Mikulanda, oficiální rozhodnutí do ruky ještě nedostal a z okolnosti není nadšený: „Některé autobusy nebudou do Sudoměřic ani zajíždět a dětem se ztíží doprava do škol. Navíc to nechci vidět v zimě, až budou autobusy jezdit přes sedlecký kopec, který je špatně sjízdný," nastínil starosta s tím, že v obci je uzavřena i silnice do Borotína.

Naopak Jakub Ptačinský ujišťuje, že autobusy by se Sudoměřicím u Tábora vyhýbat neměly.  „Obyvatele Sudoměřic a blízkého okolí čeká na dva měsíce uzavírka I/3. Doporučujeme využít raději D3. Autobusová doprava pojede po objížďce, ale měla by obyvatele obsloužit tak, jak byli zvyklí," řekl tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Od března se na trase koridoru kácí zeleň a připravuje terén. Pomalu začíná vyrůstat i devět pilířů mostní estakády okolo Moravče. Železniční trať vede stále po stávající stopě a nejen cestující vlakem si mohli všimnout stavby nové 2. traťové koleje z Tábora do Čekanic. Ta bude fungovat v polovině listopadu. Platí termín zprovoznění celého úseku v roce 2015. Dokončovací práce a další úprava trati má být hotová 15. dubna 2016.

IV. železniční koridor
• Z Tábora do Chotovin se neplánují žádné změny • Na výjezdu z obce Chotoviny bude vlak pokračovat přes dálnici po estakádě okolo obcí Rzavá a Moraveč. Nyní vedou koleje po pravé straně dálnice D3 • Za Moravčí vznikne tunel, který vlaková souprava opustí těsně před Sudoměřicemi.
Sudoměřický tunel:
• Vybudování tunelu souvisí s druhou přeložkou trati v úseku od Chotovin po Sudoměřice • Nový úsek trasy má mít délku 1650 metrů, na níž vznikne i dvojkolejný tunel v délce přibližně 430 metrů, spolu s vynucenou přeložkou silnice první třídy I/3 před Sudoměřicemi u Tábora

Za čtyři přejezdy – nadjezdy

Letos v červnu začala modernizace trati ve Veselí nad Lužnicí. Skončí 15. ledna 2016

Stavbaři pracují na realizaci podchodu v železniční zastávce Veselí nad Lužnicí.

Veselí nad Lužnicí – Nová nástupiště, podchody, most přes Lužnici a Nežárku, nadjezdy, zrušení několika přejezdů, dvoukolejná trať či rychlost 160 km/h. To je jen nástin, jak se do tří let změní úsek Veselí nad Lužnicí – Horusice.

Ve Veselí nad Lužnicí, kousek za lávkou přes koleje, změní stávající železnice trasu, povede dvěma protisměrnými oblouky záplavovým územím Nežárky a Lužnice a do své stopy se vrátí u zastávky.

Asi nejmarkantněji rozdíl pocítí řidiči. Na trase Veselí nad Lužnicí – Horusice dojde ke zrušení pěti přejezdů, které nahradí nadjezdy. Zůstane jediný, u Horusic.

Ten bude zrušen až v rámci stavby dálnice v úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Její realizace má momentálně zpoždění. Jak uvedl Vojtěch Říha ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), aby Horusice nebyly odříznuté, přejezd podle projektu obnoví a Ředitelství silnic a dálnic ho pak za dva roky zruší.

Vizualizace nové železniční zastávky. Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CS. Náklady na realizaci jsou 1 283 029 132 Kč bez DPH.

Další je pak u zastávky ve Veselí nad Lužnicí. Jako náhradu za něj stavbaři realizují nadjezd nad tratí a v místě přejezdu bude rekonstruovaná zastávka. „Pod tratí pak vznikne podchod pro pěší a cestující," poznamenal.

Přejezd zanikne i na silnici směrem na Hamr, kde se také počítá s mimoúrovňovým křížením. Přibude zde vysoká mostní estakáda o deseti polích. „Možná to vypadá předimenzované, ale není. Nacházíme se v záplavovém území a mosty byly navrženy podle hydrotechnického modelu, který simuloval rozlivy vody," upřesnil s tím, že stavbaři postaví most i přes polní cestu či vodoteč.

Zmizí i dva přejezdy na silnici II. třídy směrem na Kardašovu Řečici přes Drahov.

Zbourají salónek

Rekonstrukce se dočká i železniční stanice ve Veselí nad Lužnicí. Cestující budou mít k dispozici dvě zastřešená ostrovní nástupiště, další bude u výpravní budovy. V místech, kde kdysi sloužil restaurační salónek, povede podchod, kterým se lidé dostanou ze všech tří nástupišť až k autobusovému nádraží. Osobám s omezenou schopností pohybu budou sloužit samoobslužné výtahy.

Podobných změn dozná i Zastávka Veselí nad Lužnicí. Zde stavbaři odstraní stávající budovu, přistaví dva nové přístřešky a podchod.

Handicapovaní se k vlakům dostanou přes šikmé rampy. Kolem trati jsou navrženy i protihlukové stěny, které ochrání rodinné domy před nadměrnou hlukovou zátěží.

Nejbližší výluky při stavbě železničního koridoru:

VESELÍ NAD LUŽNICÍ:
• během letošního roku se uskuteční dvě nepřetržité výluky s náhradní autobusovou dopravou, a sice v mezistaničních úsecích Veselí nad Lužnicí – Doňov (trať na Jihlavu) v období 13. až 21. listopadu a Veselí nad Lužnicí – Soběslav v období 22. listopadu až 2. prosince.

NA TRATI TÁBOR – OLBRAMOVICE:
Ode dneška do 13. října, vždy od 9 do 16.50 hodin.
Pro cestující je připravená náhradní autobusová doprava.
Od 27.října 7.50 hodin nepřetržitě do 7.listopadu 14.45 hodin.
Po dobu výluky budou rychlíky a spěšné vlaky mezi stanicemi Olbramovice a Tábor nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Pro náhradní dopravu platí pravidelný jízdní řád.
Osobní vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou mezi stanicemi Benešov u Prahy – Tábor, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu, vybrané spoje odjíždějí za stanice Tábor a Benešov u Prahy dříve, než je odjezd vlaků.
Od 7.listopadu 14.45 hodin do 12.listopadu 15.05 hodin v úseku Střezimíř – Tábor.
Po dobu výluky budou rychlíky mezi stanicemi Olbramovice a Tábor nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Osobní a spěšné vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou mezi stanicemi Střezimíř a Tábor, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu, spoje odjíždějí za stanice Tábor dříve než, je odjezd vlaků.
OBJÍŽĎKA:
• Silnice 1/3 před Sudoměřicemi u Tábora má být od soboty uzavřena (pokud nedojde ke změně). Objížďka povede přes Chotoviny a Sedlečko. Potrvá do 15. prosince.