U okresního soudu v Táboře se dnes opět sejdou aktéři případu, který se táhne od dubna 2008, kdy tři vojáci táborského elitního oddílu unesli a surově mučili mladíka z Tábora.

Soudce by dnes měl dát prostor závěrečným řečem a zaznít by mohl i rozsudek.

Obecně se ale předpokládá, že Kolja Kubíček, obhájce Petra Dorockého a Jana Valy nebude spokojen s důkazy, tedy s důkazy, které by jednoznačně prokázaly, že jeho klienti hráli v případu aktivní roli, a že poškozený utrpěl psychickou újmu v takové míře, jak ji dle svého zkoumání předložil znalec v oboru. Ten však mohl pracovat jen s písemnými dokumenty, protože poškozený se léčí a žije v Austrálii.

To pochopitelně při minulém soudním líčení budilo minimálně pochybnosti.