Jeho osobnost je spjatá s řadou pověstí. Některé mluví o jeho náklonnosti k opačnému pohlaví a prostopášnostem, jiné o tom, jak si vzal život skokem na koni ze zmíněné skály. „Smil se svým bratrem se snažili o stejnou ženu, a protože nechtěl bratrovi bránit, tak se zabil," ukončil příběh starosta obce Josef Dvořák.

Přiblíží genia loci

A právě pověst o personě tohoto šlechtice posloužila jako vzor pro dřevěnou sochu, která bude zdobit prostranství u smilovohorského kostela. A nebude sama. Po obcích, které spadají pod občanské sdružení MAS Krajina srdce, jich bude stát téměř třicítka.

Bratry pohřbili pod šibenicí:
„Nedaleko Jistebnice je vršek, kterému se říká Šibený, někdy také Šibeniční. Tady v době, kdy se ještě popravovalo, stála skutečně šibenice.
Povídá se, že poslední, kdo byl na Šibeničním vrchu oběšen, byli dva bratři z Jistebnice. Prý byli nevinní, ale popravě stejně neušli. Jejich poslední přání bylo, aby byli společně pohřbeni. Jejich přání vyhověli, ale oběšence nesměli pohřbít na hřbitově, protože by je svěcená půda nepřijala. Proto je pohřbili pod popravištěm, kam dovalili veliký kámen místo pomníku. Bylo to ze strachu, aby bratři nechodili své soudce strašit, nebo aby těla nevyhrabala zvěř. Vypráví se, že na ten kámen o půlnoci přilétá sýček, který smutně houká.
Začátkem minulého století na místě, kde byli bratři pohřbeni, orali oráči a narazili na kámen. Ten jim nešel jen tak odstranit, museli nabrat sil a kámen pak odvalili. Tam našli kostry dvou bratrů, a aby je duše popravených nestrašily, vykopali jim lidé hrob mimo místo, kde orali." (Aneta Hroncová, ZŠ Jistebnice)

Podle předsedkyně sdružení Moniky Hienlové má akční skupina pod sebou 46 obcí (pozn red: mezi nimi osm z Benešovska a Příbramska), a do projektu Z pohádky do pohádky se přihlásilo pětadvacet z nich. „Cílem projektu je ztvárnit génia loci daného místa. Dřevěné sochy v životní i nadživotní velikosti proto zachycují mýty, báje, někde historické mezníky. Například na Ratibohorsku se budou sochat horníci nebo permoníci, jak kutají stříbro," směje se předsedkyně místní akční skupiny a dodává: „Je zajímavé, jak náměty vznikají, protože se v obci vždy na nich musejí shodnout. Zastupitelé na to mají mnohdy hodně odlišné názory. Buď dáme návrh my, nebo vedení obce. Pokud nic nevyberou, zorganizujeme besedu," upřesnila postup Monika Hienlová.

Už nyní jsou ale místa, kde mají jasno. Ve Slapsku dostanou sochu svatého Floriána, v Borotíně lavičku v podobě koně, v Hlasivu erb se psem a v Šebířově podobiznu spisovatele Bohumila Říhy. Například v Sudoměřicích u Tábora byli ale s výběrem dlouho na vážkách, až nakonec zvítězila socha ženy, které z pod sukně kouká kohout.
„Sudoměřičtí mají rybník, kterému říkají Černý. U něj se prý kdysi utábořila skupina cikánů a jedna ze žen ukradla kohouta. Honili ji četníci a ona i s ním skočila do rybníka. Když se kohout vynořil, byl černý a žena nikde. Podle toho dostal rybník jméno," vypráví Monika Hienlová, kde přišli Sudoměřičtí na svůj motiv.

O strašidelném hradu Šelmberk:
„V době husitských válek a útoků na Vožici pobývali všichni rytíři na hradě nebo zámku. Jen jeden rytíř se snažil připravovat k boji, jakoby věděl, že se brzy něco stane. Jmenoval se Jan Kolar z Františkova.
Nařídil svým sluhům, aby polévali střechy domů a leštili zbraně. Dokonce varoval své kamarády, aby také nezaháleli a připravovali se na boj, ale nikdo mu nevěřil. Když ho nikdo nechtěl slyšet, dal rozhlásit mezi lidmi ve městě, že se koná velká bitva, a kdo se chce zachránit, aby utekl na hrad Šelmberk do podzemí tajné jeskyně.
Poslal věrného sluhu na výzvědy směrem k Táboru. Nebyl překvapen, když mu sluha potvrdil, že Žižka je se svým vojskem skoro u Vožice. Zkusil naposledy zburcovat opilé rytíře k boji, ale marně. Ti se mu vysmáli a aby je už zbytečně neotravoval, zavřeli ho do hladomorny.
Vtom to vše začalo. Bylo slyšet výstřely, dupot koní, cinkot mečů a cepů. Před rytířem Janem se zjevil duch, který mu slíbil, že zachrání aspoň lidi z jeskyně, když bude bojovat s opilci. Jenže nestihl vytasit ani meč, protože ho zabil nepřátelský šíp, který mu prorazil hlavu. Žižka všechny vojáky a rytíře pobil a každých 50 let se v den této smutné události ozývají z podzemí hradu Šelmberka nešťastné výkřiky opilých rytířů „Zachraňte se". Rytíř Jan Kolar tam straší s krvavým šípem v hlavě." (Jan Kolařík, Karel Zachariáš, 
⋌ZŠ Mladá Vožice, 4.třída)

V Pohnání, Dražičkách a Jedlanech o něm zatím nerozhodli. Vodítkem by jim mohly být pověsti, které vymýšlely děti ze škol. Sešla se jich šedesátka. Z těch nejlepších vydá MAS Krajina srdce na jaře příštího roku knihu a školáci k pověstem při workshopech vytvoří ilustrace.
Na projekt získalo sdružení dotaci a sochy i vydání knihy vyjdou na 930 tisíc korun.