Celková délka tribuny je 112 metrů a má několik stupňů pro sezení s částečným zastřešením. Opravou současného stavu se zajistí v koordinaci s probíhající novostavbou víceúčelové sportovní haly na stadionu tak, aby nedošlo k poškození novostavby a zároveň se oprava vyřešila současně s probíhající stavbou a nebylo nutné v budoucnu opět řešit zařízení staveniště, zábor či omezení provozu atletického oválu.

Předpokládaná cena zakázky je do šesti milionů korun bez DPH a bude zadána v souladu se směrnicí města Tábora pro zadávání veřejných zakázek. Kritériem výběru je cena dodávky. Požadovaný termín dokončení je do konce letošního roku. Finanční prostředky na opravu zařízení bude hradit TZMT z vlastních provozních prostředků. Táborští radní již schválili vypsání výběrového řízení.

Poškozené sousoší ve Veselí nad Lužnicí.
Vandal sochám ve Veselí ulomil hlavy, hledá ho policie

Stavba nové haly již finišuje

O stavbě nové haly se hovořilo už od začátku 90. let. Původně měla vyrůst poblíž zimního stadionu, poté se plánovala přestavba tělocvičny v Kvapilově ulici.

Vznik haly je příležitostí dotvořit sportovní kampus v lokalitě, kde se nyní nacházejí atletický stadion Míru, krytý i venkovní plavecký bazén, o kus dál pak fotbalový stadion klubu FC MAS Táborsko a sportovní hala zvaná Kvapilka. Nová hala má plně vyhovovat všem halovým sportům, ať se jedná o basketbal, florbal či volejbal.

Základem má být hřiště o rozměrech dvacet na čtyřicet metrů, s možností dělení na menší hřiště. Strop vysoký deset metrů, tribuna pro 500 diváků a atletický tunel o délce 90 metrů. Součástí bude také posilovna, rozcvičovna či taneční sál. „Halu bude moci najednou využívat až osm skupin sportovců,“ uvedl již dříve jednatel TZMT Jan Benda.