Asi půlhektarová plocha pískovny je opravdu zajímavým místem a pro svou unikátnost byla vyhlášena přechodně chráněnou plochou. A v čem tkví její jedinečnost? Těžily se zde nepříliš kvalitní žlutohnědé až rezavohnědé písky miocénního stáří. Lokalita byla také delší dobu známa jako významné hnízdiště břehule říční v jižních Čechách.

Bohužel, v roce 2018 již tito opeřenci v pískovně nehnízdili. Důvodem je podle společnosti Calla, která se o pískovnu stará, zhoršující se kvalita "stavebního" materiálu ve stěnách pískovny, kde si břehule budovaly hnízda. V současném době je zde vidět jen několik prohloubenin, které jsou pozůstatky po hnízdech.

Úprava hnízdní stěny pro břehule ve Lžíně
Pískovna potřetí chráněná

Pískovna však dala domov i řadě dalších rostlinných a živočišných druhů. Určitě stojí za zastávku a prohlídku.