Můžete se vydat třeba krásnou přírodou na okruh na jez Metel, ale užijete si i procházku celou vesnicí, kde je k vidění řada zajímavých a krásně upravených stavení. Za zmínku stojí například opravený kostel Nejsvětější Trojice se zvonicí.

Kostel v Hamru byl založen v roce 1581 Albrechtem Valovským z Úsuší, manželem Markéty Valovské z Hodějova na Valu, majitelky místní tvrze. Kostel byl původně podobojí. Byl postaven v renesančním stylu stavitelem Vincencem Vogarellim, který valenou klenbu pokryl sítí kamenných žeber s čtyřcípými hvězdovými figutami. Kostel byl naposledy upravován v roce 2009. Zdroj: wikipedia.org

Další zajímavostí je Hamerská tvrz, která je však v havarijním stavu. Založena byla na konci patnáctého století a přibližně 250 let sloužila jako panské sídlo a centrum správy hamerského statku. V první polovině osmnáctého století ji koupili Schwarzenbergové a nechali ji upravit na sýpku. Areál tvrze je chráněn jako kulturní památka.