Přednáška Jana Ivanegy představí významné postavy bechyňských dějin – knížete Václava Paara (1719-1792) a jeho dceru Terezii Paarovou, provdanou hraběnku Buquoy (1747-1819).

Historik se zaměření především na jejich přínos Bechyni jako městu, obeznámí návštěvníky s osobností kultivované hraběnky, inspirátorky jednoho

z prvních krajinných parků. Vstup se nevybírá.

Páteční Deník s TV magazínem.