Ta návštěvníky seznámí s lyrickou novelou s názvem Mezi pannou a babou, vyprávějící o jedné generaci žen.

Eda Kriseová pracovala jako novinářka. Po sovětské okupaci nesměla publikovat, ocitla se v těžké životní situaci, ale byla statečná – patřila ke skupině pražských disidentů. Její knihy jsou překládané a vydávané v zahraničí, zejména v Německu a Holandsku.

Duo manželů Havlových vystupuje s relaxační a meditační hudbou, která je velmi poetická. Ve svých kompozicích manželé využívají nejrůznější hudební nástroje, nejčastěji violoncello, violy da gamba, klavír, zvony, tibetské mísy a jiné.