Objízdná trasa vede obousměrně přes obce Roudná, Janov a Myslkovice.

Další přechodné úpravy provozu jsou plánovány do konce června jako částečné uzavírky po jednotlivých úsecích.