Poté, co Bytes před třemi lety snížil cenu tepla o 16 procent, dařilo se mu ji držet následující dva roky. Jak uvedl jednatel společnosti Ondřej Semerák, příští rok však už na odběratele tepla navýšení dopadne.

„Situace v energetickém sektoru je velmi napjatá. Zdražení z důvodu navýšení cen emisních povolenek probíhá napříč celým sektorem s rozdílnou intenzitou podle toho, jak se na tento vývoj jednotlivé teplárny připravily,“ uvedl.

Pro Bytes došlo pro následující rok k navýšení vstupních cen od společnosti Teplárna Tábor průměrně o 42 Kč na GJ bez DPH, což po započítání DPH činí cca 48 Kč za 1 GJ.

„Toto navýšení musíme již částečně promítnout i do našich koncových cen,“ sdělil Ondřej Semerák. Většina odběratelů nakupuje teplo v cenové úrovni S2. Jeho předběžná cena pro rok 2019 činí 713,03 Kč včetně DPH.

I při zvýšení koncové ceny tepla u největšího odběru (S2) pro příští rok o 40 Kč za 1 GJ včetně DPH bude generovat ztrátu v oblasti tepelného hospodářství ve výši kolem 9,5 milionu Kč.

„Některá naše opatření, která nyní provádíme (dodávka tepla na Sojčák a Kopeček, výstavba plynových kotelen a další procesy, které se snažíme uskutečnit jako menšinový akcionář Teplárny Tábor), budou mít bohužel kladný efekt až v roce 2020,“ uzavřel.