Podle jednatele BYTESu Ondřeje Semeráka musí dodavatel tepla reagovat na růst cen takřka všech vstupních nákladů. „Společnost BYTES Tábor s.r.o. byla při stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2024 nucena částečně uplatnit zvýšené náklady a navýšit předběžnou cenu tepelné energie pro příští rok na úrovni S1 (na patu objektu) o 61,15 Kč bez DPH a na úrovni S2 (na radiátor, tedy pro většinu odběratelů) o 68,13 Kč bez DPH na 1 GJ. Jedná se tak o cirka desetiprocentní nárůst oproti roku 2023. Další dvě procenta připadají na vyšší DPH schválené vládou a poslanci," vypočítává.

I přesto se podle něj BYTES snaží plně nepřenášet zdražování cen vstupů na své odběratele. Podle monitoringu zatím zveřejněných cen jiných dodavatelů tepla pro rok 2024 je předpoklad, že cena tepla v Táboře bude patřit i po tomto navýšení k těm nižším.

Předběžné ceny tepla u společnosti BYTES Tábor s.r.o. pro rok 2024 (cena za 1 GJ, v Kč):

S1 (předávací stanice v majetku odběratele, dodávka na patu objektu) - 673,88 Kč za GJ bez daně - 754,75 Kč za GJ s DPH

S2 (předávací stanice v majetku dodavatele, dodávka na radiátor) - 755,41 Kč za GJ bez daně - 846,06 Kč za GJ s DPH

Pro srovnání ceny za 1 GJ včetně DPH v jiných městech

Písek 1 011 Kč

Strakonice 1 143 Kč

Milevsko 885 Kč

Jindřichův Hradec 870 - 1 259 Kč podle lokality odběru

České Budějovice 839,9 Kč

Jičín 970 Kč

Blansko 1 098 Kč

Liberec 1 024 Kč

Ilustrační foto
Přesčasy na jihu Čech odmítly přes dvě stovky lékařů. Nemocnice omezí péči

Co ceny tepla pro táborské odběratele určovalo? Při kalkulaci bylo třeba podle Ondřeje Semeráka zohlednit ekonomické a teplotní podmínky letošního roku 2023, ale především předpoklad zvyšujících se nákladů pro rok 2024. „Největší vliv na předběžnou cenu tepla pro příští rok má pokračující vysoká inflace, kterou ČNB odhaduje pro rok 2023 na úrovni 10,8%. S tím je spojený nárůst všech běžných vstupních nákladů. Do faktur odběratelů se promítne i výrazný nárůst distribučních poplatků za elektrickou energii a plyn a navýšení vstupní ceny tepla nakupovaného od společnosti C-Energy Planá, s.r.o.. Je třeba započítat i navýšení ceny materiálu a servisu, mzdových prostředků a podobně," vyjmenovává všechny nepříznivé vlivy.

„Jediná položka, u které došlo oproti roku 2023 ke snížení, je u ceny zemního plynu, ne ale jeho distribuce, kde se cena navyšuje. Vlastní výroba tepla z této komodity však činí pouhá 2 % celkového prodaného objemu a proto pro výslednou cenu tepla není výrazně určující," dodává s tím, že naopak fakt, že letošek byl jeden z nejteplejších roků v historii měření a meteorologové předpovídají další působení jevu El Niño, se promítá i do odhadů množství prodaného tepla. To je dobrá zpráva jen na první pohled, na ten druhý je nutné do konečných cen započítat mandatorní náklady, které ani při menším zobchodovaném objemu neklesnou. „A dalším negativním nákladem pro odběratele je navýšení DPH za teplo, které se zvyšuje schváleným konsolidačním balíčkem z 10 na 12procent," připomíná jednatel BYTESu.

Čerstvá sněhová nadílka v pátek ráno v Českém Krumlově.
Na jihu Čech může napadnout až 25 cm sněhu. Na Lipně chystají zahájení sezóny

I přes zdražení BYTES počítá, že skončí v mínusu. „Ztrátovost je způsobena hlavně výrazně nižším prodejem tepla, než byl předpoklad na začátku roku z důvodu teplotního průběhu roku. V takovém případě, jelikož cena tepla je stanovena jako předběžná, umožňuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu zpětně navýšit cenu tepelné energie takzvanou závěrečnou třináctou fakturou při stanovení koncové ceny tepla tak, aby se ztráta společnosti uhradila. Společnost BYTES se rozhodla stejně jako v roce 2022 cenu tepla zpětně nenavyšovat a ztrátu společnosti nést na svůj vrub. Pro odběratele to znamená předpoklad vyplacení vyšších přeplatků za teplo při závěrečném vyúčtování nákladů na bydlení za rok 2023," dodává Ondřej Semerák dobrou zprávu na konec.