K převodu akcií došlo ve dvou fázích už loni. Již v létě minulého roku převzal zásobování Tábora teplem moderní a ekologicky šetrný zdroj v Plané nad Lužnicí. To znamenalo pokles ceny, kterou platí za 1 GJ tepla zákazníci Bytesu, ze 713 Kč v roce 2020 na 673,30 Kč v roce 2021.

„Součástí převodu akcií byla i dohoda s městem, že provedeme kompletní výměnu zastaralých parních rozvodů tepla za moderní horkovodní potrubí, které má nižší tepelné ztráty a životnost další desítky let. Zajistíme tak důležitou stabilizaci cen tepla pro táborské domácnosti i podnikatele v horizontu dalších let,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Hasiči - Ilustrační foto
Batole si hrálo s klíčky od auta a zůstalo uvězněné uvnitř

Celkové investice do výměny tepelných rozvodů v Táboře přesáhnou v letech 2021-2023 hranici 300 milionů korun. Horkovodní rozvody tepla jsou navrženy tak, aby umožnily snížit tepelné ztráty až o 17 procent a zlepšily regulovatelnost celé topné soustavy. Životnost primárních rozvodů tepla pak bude prodloužena o dalších minimálně 30 let.

Konec uhlí chystají do dvou let

V květnu zahájila C-Energy první z pěti etap výstavby horkovodu západ, a to v oblasti Pražského sídliště. Práce budou probíhat v letních měsících tak, aby v září bylo nově postavené potrubí zprovozněno až k výměníkové stanici VS19 na Pražském sídlišti. Při přepojování zákazníků na nový zdroj tepla nebude docházet k dlouhodobým odstávkám, v případě nutnosti bude instalován náhradní zdroj. Rozsáhlá stavba je zároveň připravena tak, aby minimalizovala nepohodlí občanů dotčených stavební činností.

Odstavení uhelného zdroje v dnes již bývalé teplárně je klíčovou součástí kompletního opuštění spalování uhlí do roku 2023.

Areál teplárny čeká kompletní přestavba. Zastaralý uhelný zdroj bude nahrazen novými zdroji využívajícími plyn. Nové zařízení zajistí dodávky páry pro průmyslové odběratele v Táboře, posílí výrobní kapacity pro pokrytí špiček v systému centrálního zásobování teplem v době velkých mrazů a poskytne výkon pro zajištění stability elektrizační soustavy.