Jako první jednatel se TS ujal Zdeněk Novák. A ve funkci setrval až do současných dnů. Jako jediný jednatel ze čtyř společností stoprocentně vlastněných Táborem, nikdy nebyl nikým jiným nahrazen. Přežil všechny radniční vládnoucí garnitury i všechny starosty. Až nyní nastane změna. Po 21 letech.

„Podal jsem rezignaci a ze zdravotních důvodů ve funkci skončím," vysvětlil Zdeněk Novák, proč město vypsalo výběrové řízení na obsazení jeho židle.

Loučit se svým působištěm bude k 31. lednu příštího roku. „Původně jsem slíbil, že vydržím do konce dubna, kdy dotáhnu celých jedenadvacet let, protože jsem tenkrát nastoupil k prvnímu květnu, ale nakonec jsem se rozhodl skončit v lednu," dodává nestor TS, který dává přednost zdraví.

Tábor letos našel nové šéfy také pro tělovýchovná zařízení a Bytes. První vede Jan Benda, když ve funkci skončil Michal Véle, druhou po Bohuši Mórimu v září převzal Ondřej Semerák. Funkční období jednatelů je sedm let.