Stejně jako Plánští 
i obyvatelé táborských Čekanic volali po zamezení vjezdu vozidlům nad 3,5 tuny, a stejně jako Plánští zřejmě nebudou vyslyšeni. Alespoň to vyplynulo z jednání odboru dopravy s policií. Na oficiální stanovisko zatím ale příměstská část Tábora čeká.

„V říjnu minulého roku jsme na odbor dopravy podali žádost, v níž jsme kromě omezení vjezdu těžkotonážních vozidel chtěli, aby se našla objízdná trasa mimo Čekanice 
i pro náklaďáky, které tudy jezdí kvůli investičním akcím města," přibližuje loňskou aktivitu obyvatel zastupitelka Michaela Petrová.

Jako důvod uvádí čekanická samospráva nadměrnou nákladní dopravu. Řidiči vyhýbající se rozkopanému táborskému obchvatu ohrožují bezpečnost chodců, brání plynulosti osobní dopravy a místním lidem zhoršují kvalitu života. „Náklaďáky nepatří do obce, ale na obchvat. Jsme zatíženi nákladní dopravou ze všech stran," rozčiluje se již měsíce zastupitelka.
Podle vedoucí odboru dopravy Štěpánky Voráčkové je však jejich požadavek v rozporu se zákonem o obecném užívání komunikací.

„Družstevní ulice byla zhruba před pěti lety zrekonstruována a její stav je vyhovující. Udělaly se tady i chodníky pro bezpečnost chodců. Podle zákona smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. My jsme povinni to zabezpečit," argumentuje vedoucí odboru. Dodala, že existuje i obava, že pokud by bylo značení povoleno, vznikl by precedent.

Argument precedentu, neboli toho, že by pak o podobné omezení mohly žádat i další obce, přes něž je vedena přeprava materiálu ze slapského lomu na stavbu dálnice a železničního koridoru, není podle Michaely Petrové v tomto případě na místě. „Je mi samozřejmě líto i obyvatel jiných obcí, jenže ti nemají nad hlavami obchvat a dálnici, kam je možné dopravu převést. Chceme úlevu a vyhověno nám zřejmě nebude."

Radní souhlasí

Za samosprávu má starosta Jiří Fišer odeslat žádost, že radní jsou pro usazení značek, které zakazují vjezd těžkotonážním vozidlům do Čekanic.

Podle Josefa Koudelky, který v Družstevní ulici žije, se vše vrátilo na začátek. „Negativním rozhodnutím jsme se dostali tam, kde jsme byli už v roce 2004, kdy byl návrh na omezení tonáže v Čekanicích také zamítnut. Nyní čekáme na oficiální stanovisko policie a odboru dopravy, proč to nechce povolit," sdělil Josef Koudelka a dodává: „Provoz je tady zhruba stejný jako před otevřením dálnice. Snížil se jen o minimum. Pokud se k naší žádosti odbor postaví negativně, chceme se odvolávat dál," upozorňuje.

Výsledkem jednání radních pak bylo stanovení opatření, které by mohly dopravu zklidnit a to:
• Projednat možnost snížení rychlosti v ulici Průběžná na nižší než 50 km/h.
• Zajistit zpracování sčítání dopravy v ulicích Průběžná, Zavadilská a Družstevní odbornou firmou.
• Projednat možnost zřízení místa pro přecházení v Průběžné a za horizontem mezi ulicí Pionýrů a Družstevní.
• Odbor investic má zahájit akci na vypracování vyhledávací studie pro umístění přeložky Vožická se silnicí 1/19.
V současné době je omezen průjezd vozidel nad 2,5 tuny jen ulicí Průběžná a Soví.

Dopravní průzkum v Čekanicích:

• Údaje za rok zachycují celkový počet aut denně. Druhé číslo počet nákladních vozů z celkového množství projetých aut.

Ulice Průběžná:
• Rok 1996 ⋌3595 aut
786 nákladních
• Rok 2003 ⋌4242 aut
315 nákladních
• Rok 2010 ⋌5473 aut
351 nákladních
• Rok 2013 ⋌8638 aut
289 nákladních

Ulice Družstevní:
• Rok 1996 ⋌1583 aut
533 nákladních
• Rok 2003 ⋌1792 aut
576 nákladních
• Rok 2013 ⋌2365 aut
788 nákladních

Ulice Zavadilská
• Rok 2010 ⋌12 572 aut
1015 nákladních
• Rok 2003 ⋌11 053 aut
994 nákladních
• Rok 2013 ⋌14 197 aut
1524 nákladních