Coda má podle zakladatelky a umělecké vedoucí Markéty Švecové v současnosti kolem 160 tanečníků. Zaměřuje se především na současný tanec. „Lidé mají problém si pod tím něco představit, ale když to vidí, tak říkají, že to znají. Je to podobné muzikálové choreografii, jde o výrazový tanec vycházející ze základu baletu, důležité je podání současným modernějším způsobem,“ objasnila úvodem.

„Tancem dokáže člověk vyjádřit snad téměř vše, častokrát pomůže sdělit i to, na co slova nestačí. Naše pohyby nám pomáhají lépe pochopit a procítit celý příběh. A uvědomit si hudbu až do posledního tónu.“

Tančí děti z celého okresu

Hlavní sídlo a sál pro intenzivní tréninky se nachází v Táboře na sídlišti Nad Lužnicí v bývalé základní škole. „Máme i další kroužky rozeseté všude možně, například ve Veselí nad Lužnicí, Plané nad Lužnicí, i dalších školách a školkách na Táborsku. Naše základna je stabilní, v současnosti čítá na 95 dětí, během koronaviru odpadly některé menší kroužky, ale postupně se vše zase obnovuje,“ vysvětlila Švecová.

Vedle Nemocnice Tábor ve čtvrtek 9. června slavnostně otevřeli zástupci města, kraje i zhotovitele domov s pečovatelskou službou o kapacitě 25 lůžek a domov se zvláštním režimem o kapacitě 45 lůžek.
VIDEO: Táborské centrum pro seniory voní novotou. Nahlédněte s námi do interiéru

Ideální je podle hlavní trenérky Cody začít s tancem v pěti letech. „To už má dítě rozum, dá se s ním dobře pracovat, v tomto věku je dobré zahájit gymnastickou přípravu, která je velmi důležitá pro dosažení rozsahu (vysokých nohou a švihů),“ uvedla absolventka oboru pedagogika a lektorství taneční konzervatoře Taneční centrum Praha.

Rekreační kroužky se konají jednou, či dvakrát do týdne. „Na základně se věnujeme intenzivnějšímu tréninku, kdy se snažíme dodržovat interval dvakrát v týdnu tanec, jednou v týdnu gymnastika,“ upřesnila Markéta Švecová. Dvakrát v měsíci vždy v neděli se navíc koná i workshop. „Zveme profesionály z konzervatoří, divadel i známých tanečních skupin, kteří nám dále školí a rozvíjí naše tanečníky,“ dodala.

V Codě, což je zkratky z anglického sousloví Company Dancing, fungují dvě profesionální trenérky. „Snažíme se vyškolit i nejstarší děvčata, která už jsou plnoletá, aby nám mohly s tréninky pomáhat,“ zmínila s tím, že si tak vychovávají vlastní nástupkyně.

Bodovaly ve dvou soutěžích

Letos se svými choreografiemi vynikly na postupové soutěži Mia festival. „Na Mia festivalu jsme neměli konkurenci, naše „áčka“ vyhrála kategorie děti, junior i hlavní. Junioři navíc získali i ocenění absolutní vítězové,“ popsala úspěchy.

Otevření nové naučené stezky Křížem krážem po Veselí.
Ve Veselí otevřeli novou naučnou stezku. Křížem krážem vede na nejhezčí místa

I mistrovství ČR Czech dance tour se podařilo, přestože na této akci už byla míra konkurence daleko vyšší. „Tam jsme se v kategorii děti umístili druzí, zajímavé je, že od vítězů nás dělil pouze jeden bod. I tak jsme měli z tohoto umístění ohromnou radost,“ podotkla Markéta Švecová. V kategorii junior a hlavní obsadila Coda krásná čtvrtá místa. „Tam nám medaile unikly také o kousek,“ řekla.

Děti měly choreografii Carolina a tančilo celkem 15 dívek narozených v letech 2009 až 2012. I děvčata v hlavní kategorii starší 15 let postoupily do Maďarska se svým vystoupením Wait for me please (Počkej na mě prosím). „Jen junioři se nekvalifikovali, v Budapešti se bude soutěžit v sobotu 18. června,“ upřesnila.

Se šitím kostýmů pomáhá Markétina maminka, kvalitní vystoupení se cvičí minimálně čtyři měsíce i půl roku, aby obstálo před hodnotící komisí a množství závodících družstev. „Choreografie jsou autorské, vždy si je vymýšlíme a s těmito konkrétními dívky postoupily i na evropské finále,“ objasnila Švecová.

VIDEO: Zahájení Táborských setkání

Zdroj: Youtube

Aktuálně taneční škola připravuje i závěrečné vystoupení, které se letos uskuteční 27. června v letním kině v Sezimově Ústí. Coda pravidelně vystupuje také na Táborských slavnostech, v Divadle Oskara Nedbala, či ve školách a školkách, spolupracuje také se Základní uměleckou školou Sezimovo Ústí, nebo s kapelou Tábor superstar band spoluvytváří i benefiční muzikál Jesus Christ Superstar, který se každoročně koná na Střelnici. Její tanečnice lze také potkat na plesech, večírcích a dalších kulturních akcích.