Z třicátého června nemají pracovníci finančních úřadů takovou noční můru, jako z posledního března. Neděsí je tedy fronty za dveřmi kanceláří ani pracovní hodiny navíc.

„Firmy, které k daňovému přiznání využívají služeb daňových poradců totiž nejčastěji využívají bezhotovostní způsob platby. Na úřadě se nám proto netvoří fronty a ani nemusíme měnit režim otvírací doby, protože u daňových poradců se v přiznání neobjevují chyby, které pak při kontrole zdržují,“ vysvětlil zástupce ředitele táborského úřadu Pavel Kadleček.

Do středy by se jim mělo sejít kolem 990 přiznání. Dalších sedmdesát subjektů požádalo o individuální odklad. Této možnosti lze využít například v případě, že daňový poradce onemocní. Ze zákona lze podání odložit maximálně o další tři měsíce, tedy do posledního září.
Podle současných odhadů si již 30 procent subjektů svoji povinnost splnilo.

„Co do počtu subjektů, které podávají přiznání v červnu, je číslo srovnatelné s loňským rokem. Inkaso už srovnatelné být ale nemusí, neboť některé firmy se například dostaly do insolvence,“ upřesnil pro Deník Kadleček.

U této skupiny plátců daně z příjmů má úřad i nulové problémy se sankcemi za nedodržení termínů. Na rozdíl od skupiny, která příjmy přiznává v březnu, u „červnových“ vládne větší disciplína.

„Přesto i u těchto plátců se můžeme dohodnout na splátkovém kalendáři, pokud například ekonomika firmy nejde dle představ, a zaplacením celé daně by se tak firma mohla dostat do problémů,“ uvedl dále Kadleček.

Směr Praha

Táborský úřad registroval za loňský rok propad ve výběru daně ve výši 94 milionů. Letošní rok nabírá u fyzických osob příznivější kurz.
Podle statistik z konce května se výběr daně u fyzických osob oproti stejnému období loňského roku zlepšil o 11 milionů. Vliv na to má návrat povinnosti platit zálohy.

Právnické osoby jsou na tom ale hůř. Ve srovnání prvních pěti měsíců roku 2009 a těch letošních pokulhává výběr o sedm milionů.
I v Táboře se totiž promítá fenomén Praha. Řada subjektů táborskému finančnímu úřadu utekla do hlavního města. „Jsou mezi nimi i významné firmy. Jedním z důvodů bývají změny majitelů, ale také zvučnější adresa, která hraje roli při účasti ve velkých výběrových řízení. Do Prahy se nám odstěhovala i ředitelství firem, jejichž mateřská firma sídlí v zahraničí. Tady mohla zůstat výroba, ale daně už platí mimo Tábor,“ říká Kadleček.

Od právnických osob vybral úřad loni do konce května 46 milionů, letos třicet devět.