Ověřené priority města Tábora pro rok 2020 jsou:

1. Zvýšení počtu lékařů specialistů – zubař, pediatr, praktik

2. Dostavba druhé ledové plochy u zimního stadionu

3. Problém ubývání zeleně na sídlištích

4. Vybudování odpočinkové zóny severozápad Tábora

5. Mezigenerační komunitní centrum na Sídlišti nad Lužnicí

6. Rušení nočního klidu akcemi hotelu Palcát

7. Revitalizace letní scény Pintovka

„Pro jednotlivé ověřené priority budou stanoveni garanti. Ti budou zodpovědní za řešení vybraných priorit. Společně s tím bude připraven také harmonogram postupu prací na řešení priorit pro rok 2020,“ uvedla Lenka Hlináková, koordinátorka Zdravého města.