Jak vysvětluje mluvčí radnice Luboš Dvořák, zasedací sál v táborské Tabačce, kde sídlí Úřad práce ČR a kde se dosud jednání konala, musí sbor 27 zastupitelů narychlo opustit, protože statici v aktuálním posudku rozhodli, že by se v této části státní budovy neměl shromažďovat větší počet osob. „Vedení města proto začalo hledat jinou vhodnou adresu, kam se vejde 27 zastupitelů, zaměstnanci úřadu, novináři a občané. Výsledkem je, že příští zasedání Zastupitelstva města Tábora v pondělí 18. prosince od 15 hodin se jako za „dávných časů“ odehraje v gotickém sále 500 let Staré radnice na Žižkově náměstí," oznámil Luboš Dvořák.

„Museli jsme vyřešit nesnadnou situaci, ve které jsme se ocitli. Nakonec jsme zvolili k využití gotický sál Staré radnice. Tato významná budova na Žižkově náměstí je ve vlastnictví města a má ji ve výpůjčce Husitské muzeum, které tu nabízí pestré programy pro veřejnost,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Gotický sál Staré radnice v Táboře.Gotický sál Staré radnice v Táboře.Zdroj: Husitské muzeum a Luboš Dvořák

I když se stěhování muselo řešit nečekaně, výběr jednacího sálu byl pečlivý. „Oslovili jsme vlastníky tří budov, ve kterých se nacházejí prostory přicházející v úvahu: přednáškový sál Centra Univerzita Tábor, velký sál spolkového domu Střelnice a konferenční sál Hotelu Dvořák,“ vyjmenoval starosta. Sešly se nabídky cen pronájmu za jedno zasedání včetně energií, a to za 8.300 Kč v Centru Univerzita a okolo 15.000 Kč ve Střelnici i v Hotelu Dvořák. Zároveň radnice prověřovala vhodné prostory v budovách, které patří městu Tábor. V kině Svět, v hale Mír, v zasedací síni matriky, v nově nabytých místnostech pošty na Žižkově náměstí, dokonce i v kostele sv. Filipa a Jakuba, ale také třeba v kinosále Střední průmyslové školy strojní a stavební.

Zasedací místnost v podkroví Městského úřadu v Táboře na Husově náměstí podle statického posudku nemůžu již sloužit shromažďovaní osob. Foto: archiv města Tábora
Akce kulový blesk po Táborsku. Zastupitelé se musí stěhovat z Tabačky

„U městských prostor existuje cenová výhoda – hradili bychom pouze energie. Ovšem naše zasedání by v zavedených provozech často kolidovaly s jinými aktivitami v těchto budovách. Ne každý prostor je dostatečně důstojný a prostorný pro podobná veřejná jednání. Co se týče gotického sálu, tak v pondělí, kdy zhruba jednou za šest týdnů zasedá zastupitelstvo, je zavírací den,“ vysvětlil rozhodnutí Štěpán Pavlík.

Stará radnice Tábora byla od počátku svého vzniku před 500 lety pro občanské účely postavena a sloužila pro zasedání konšelů. (Konšel byl ve středověku přísežný člen městské rady, který fungoval jako poradní sbor rychtáře či purkmistra. Dnes bychom řekli starosty.) Podle Štěpána Pavlíka bude táborský gotický sál, druhý největší gotický světský prostor v zemi, důstojným místem pro jednání nejvyššího orgánu města Tábor.

Ani Stará radnice ale nemusí být konečnou adresou, kam budou zastupitelé chodit pravidelně. Po prosincovém jednání chce radnice všechny okolnosti ještě jednou zvážit a vyhodnotit. „Chtěli bychom to vyzkoušet na prosincovém zasedání zastupitelského sboru. Po něm situaci se zastupiteli a oběma týmy z muzea i města pečlivě vyhodnotíme a poradíme se, zdali vše funguje účelně a správně. Věřím, že provoz muzea ovlivníme co nejméně a pouze devětkrát za rok na jeden den si ve slavném sále vzájemně vyhovíme. Děkujeme Husitskému muzeu za vstřícnou spolupráci a těšíme se na další měsíce v naději, že tenhle působivý prostor společně představíme veřejnosti znovu v jeho původní funkci. Alespoň po nějaký čas, než se uskuteční rekonstrukce budovy pošty na Žižkově náměstí čp. 10, kde se nabízí jako vhodný pro zasedání zastupitelstva tzv. kruhový sál přístavby architekta Teodora Petříka,“ uzavřel starosta Tábora.