Jak informoval mluvčí města Luboš Dvořák, radní se s peticí seznámili a vyžádali si vyjádření příslušných odborů. "Pozemky jsou platným územním plánem města Tábor vymezeny jako součást plochy dopravní infrastruktury – letecká doprava. Provoz letiště je tedy v tomto místě v souladu s územním plánem. Veškeré letištní plochy jsou ve vlastnictví zapsaného spolku Aeroklubu Tábor," vysvětlil s tím, že město Tábor žádný z pozemků ani nevlastní.

Provoz veřejného vnitrostátního letiště podléhá zákonu o civilním letectví a dozorovým i metodickým orgánem je Úřad pro civilní letectví ČR. Rovněž působnost stavebního úřadu vykonává u staveb leteckých speciální stavební úřad, zde konkrétně Úřad pro civilní letectví Praha.

Letecký den v srpnu 2019 v areálu Aeroklubu Jindřichův Hradec.
Hluk z jindřichohradeckého letiště dráždí nejbližší sousedy

"Pokud jde o obtěžování hlukem, zde je příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích," uvedl Dvořák.

Město Tábor, potažmo městský úřad, nemá proto oprávnění zasahovat do provozu letiště a jakkoli omezovat jeho režim. Problematiku posuzuje příslušný orgán, kterým je Úřad pro civilní letectví ČR. "Petice obyvatel mu proto bude, v souladu se zákonem, postoupena k posouzení a vyřízení," dodal s tím, že o jeho reakci směrem k městu Táboru bude úřad petenty bezprostředně informovat.