Investor již dříve nabídl městu úpravu svého původního záměru. Pokud by ke směně pozemků došlo, postavil by dům se 44 byty, zachoval stávající parkoviště s téměř šedesátkou parkovacích míst a nově vybudoval 44 parkovacích míst k novým bytům. Dalších nově vytvořených 12 parkovacích míst by pak mělo sloužit veřejnosti.

Původní plán přitom počítal se stavbou téměř osmdesáti bytů a zhruba stovkou parkovacích míst. Zanikla by by tím však zároveň velká část současného parkoviště v majetku investora, které využívají nynější obyvatelé ulice.

"Na jednání zastupitelů řešíme směnu pozemku na sídlišti nad Lužnicí, která je spojena s nesouhlasem části místních obyvatel. Před zhruba dvěma týdny byla na městský úřad doručena petice, v níž obyvatelé vyjadřují nesouhlas se zmíněnou stavbou bytového domu a zároveň i se směnou pozemků města. Tento text byl předložen na zastupitelstvu města a dán na vědomí všem zastupitelům. Vzhledem k tomu, že tento nesouhlas má znaky petice, bude na příští radě města připravena odpověď, která bude zaslána na adresu tvůrců petice" uvedl místostarosta Martin Mareda.

Směnu pozemků na stavbu bytového domu zastupitelé stáhli z programu.
Směnu pozemků na stavbu bytového domu zastupitelé stáhli z programu. Již podruhé

Ke znění petice se dle jeho slov vyjádří všechny zúčastněné odbory městského úřadu. Smlouvou se zabývají i právníci města, mezi něž patří jak právnička odboru správy majetku města Michaela Zadražilová, tak i právníci Ivana Mizerová a František Korbel, kteří jsou zároveň táborskými radními.

Radnice nyní pracuje na finalizaci směnné smlouvy s investorem. "Chceme, aby ve smlouvě byly závazky investora, mezi které patří například vybudování dvanácti parkovacích míst navíc, určených pro veřejnost. A také závazek toho, co má přesně v Krakovské ulici stát," dodal místostarosta.

"V původních parametrech byl dům příliš vysoký a příliš úzký. A ošklivý. Vznikla by velká bariéra v území, převýšená stavba, která by nemohla nabídnout příliš kvalitní bydlení. Proto jsme začali rozvíjet myšlenku, jestli se to nedá udělat lépe a kvalitněji, pokud získáme část pozemků města, které na to navazují," uvedl již dříve zastupitel Martin Kraus, který je zároveň architektem a na vzniku projektu bytového domu se podílel.

Vepřový řízek je stále králem nabídky obědů v řadě restaurací.
Vepřový řízek v Táboře? V hospodách zaplatíte většinou kolem 150 korun

"Investor má v lokalitě své vlastní pozemky, na kterých může stavět. O směnu pozemků nás požádal proto, aby byl plánovaný dům vhodnější pro danou lokalitu. Jsme si vědomi nesouhlasu i argumentů obyvatel sídliště, ale zároveň tu vybíráme tu nejvhodnější variantu pro danou lokalitu," upřesnil místostarosta.

Radnice řeší také možnost případné úpravy dopravní situace. "Odbor dopravy zpracovává studii průjezdnosti křižovatky i s ohledem na případnou stavbu bytového domu. Až budeme mít data ze studie, můžeme se teprve bavit o tom, zda zmíněná křižovatka vyžaduje nějaké stavební úpravy nebo ne. Podle názoru odboru dopravy je nyní průjezdná dostatečně," uzavřel Martin Mareda.