Město každoročně kontroluje stav mostů a podchodů, které má ve své správě. Podle místostarostky Michaely Petrové je třeba, aby se na rekonstrukci některých z nich v brzké době zaměřilo. „Zjistili jsme, že jsou mosty, u kterých se musíme vážně zabývat jejich opravou, což potvrdily i revize,“ sdělila.

Konkrétně se jedná o podchod mezi Tescem a Lidlem, most v Hlinici a most pro pěší v Čekanicích v ulici K Vodárně.

Nyní tedy dojde k zpracování projektů k opravě těchto objektů, na což rada uvolnila 600 tisíc korun.

DO PODCHODU ZATÉKÁ

„Asi nejvíce se budeme muset zabývat podchodem mezi Tescem a Lidlem,“ zmínila místostarostka. Do tohoto podchodu zatéká. Podle stávající mostní prohlídky bude jeho rekonstrukce potřebná do pěti let.

Vedoucí odboru dopravy Jan Pávek uvedl, že oprava podchodu mezi Tescem a Lidlem bude ze všech zmíněných rekonstrukcí dopravně nejkomplikovanější. „Bude zřejmě spojena s uzavírkou čtyřproudové silnice I. třídy,“ řekl. Dodal, že si je ale ještě nutné počkat na vyjádření projektanta.

Již zmíněný most v Čekanicích byl stavěn v rámci železničního koridoru v roce 2008. „Tam nedochází k žádným závažným poruchám, ale mostovka je ze dřeva, které se po určité době musí vyměnit,“ vysvětlila Michaela Petrová.

CENA OPRAV

Most v Hlinici vykazuje statické vady zdiva. Oprava čekanického mostu nebude příliš drahá, co se týče podchodu mezi Tescem a Lidlem, náklady se mohou vyšplhat na statisíce. Přesně budou známy až po vyjádření statika a projektanta, poté budou určeny i termíny oprav.