Podle Petra Čížka, prezidenta Lions Clubu Tábor, se v roce 2002 spolupodíleli na zakoupení očního tomografu pro táborskou nemocnici. O pět let později financovali takzvanou indukční smyčku.

„Ta pomáhá sluchově postiženým návštěvníkům táborského divadla,“ zmínil Petr Čížek. Kromě toho Lions Club přispívá na nákup pastelek pro Bílou pastelku. Na této akci se podílí ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a usnadňuje život lidem s nemocným zrakem.

BRÝLE PRO AFRIKU
Další z aktivit klubu je sběr použitých brýlí. Dodnes jich nashromáždili přes sedm tisíc. Brýle, které se nám často povalují v šuplících bez většího užitku, přitom pomůžou lidem v Africe. Ti je nutně potřebují, ale jsou pro ně nedostupné a některým kvůli tomu hrozí až slepota.

Lionem se nemůže stát každý, nový člen musí být do klubu pozván. Podle Petra Čížka jsou Lioni společností slušných lidí, kteří se přátelí. „Chceme dát společnosti vždy něco navíc,“ dodal. Trápí ho však, že věkový průměr členů je poměrně vysoký, novou krev by mezi sebou uvítali. „Příliš se nám nedaří získávat mladé lidi, vysvětluji si to tím, že je nyní kolem tolik aktivit, kterým se mladí mohou věnovat,“ posteskl si.

Jako správný klub má i tento své znaky a rituály. Každé jednání klubu je zahájeno poklepem kladívka na lionský zvon. „Zvon se dědí, převzal jsem ho od předchozího prezidenta klubu,“ přiblížil Petr Čížek. Členové se vstupem do klubu zavazují k dodržování etického kodexu složeného z devíti bodů. Tím nejdůležitějším, jenž se vine celou jejich činností, je pomáhat bližním: nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.

Další nabádá členy k tomu, aby byli obezřetní s kritikou a štědří s chválou.