Unikátní krov děkanského kostela Proměnění Páně na hoře Tábor je poprvé v historii přístupný veřejnosti.
Zasloužila se o to tříletá rekonstrukce podkrovních prostor a střechy.


„Drobné opravy se dělaly v průběhu let, takto rozsáhlá až tyto tři roky. Poprvé je část půdních prostor kostela, který je dominantou Žižkova náměstí, přístupný veřejnosti. Pro lidi jsme zhotovili speciální vyhlídkové stanoviště s osvětlením. Snad je opraveno na minimálně sto let,“ informoval děkan Václav Hes.


Původní krov


Pozdně gotická stavba se dočkala opravy podlah i střechy a jejích prvků. Práce řemeslníci ukončili na konci dubna.
Rekonstrukce střechy už byla nevyhnutelná. Na jejím špatném stavu se podepsalo především stáří. Dlouhé roky pak farnost trápilo zatékání do vnitřních prostor a působení dřevokazného hmyzu.


Vzhledem k historické hodnotě krovu musely veškeré opravy probíhat velmi šetrným způsobem. Traduje se totiž, že krov je ještě původní, tedy gotický.
„Myslíme, že je z roku 1532, kdy kostel vyhořel. Na tom se shodli i mykologové a lze tak odhadovat i podle rukopisu vazeb a spojů,“ dodal Hes.
V souladu s podmínkami Národního památkového ústavu byly proto vyměněny pouze vadné části krovní konstrukce. Díky unikátnímu zachování je možné vidět například i středověké žebříky, kterými se vstupuje do horních pater krovu.


„Většina významnějších objektů byla o krovní konstrukce připravena, zejména kvůli požárům. Tábor měl v tomto štěstí, krov je neporušený, s jasnými stopami tehdejší řemeslné činnosti – značkami, zádlaby, způsoby provedení čepování i plátových spojů,“ zdůraznil výjimečnost stavby architekt Martin Jirovský.


Od rozsáhlé investice se teď očekává, že do kostela zavítají i lidé, kteří jej dobře znají.
„Každým rokem při Táborských setkání obcházíme s kamarádkou otevřené památky. Vystoupáme tedy i na věž a letos si určitě prohlédneme i krov,“ říká například Renata Švecová z Tábora.


15 milionů


Oprava střechy a krovů začala již v roce 2006 a byla rozdělena do tří na sebe navazujících etap.
Letos práce pokračovaly opravami podlah v celém kostele. Táborská radnice ze svých zdrojů uvolnila 3,5 milionu. Ostatní náklady uhradila farnost a dotace.

V rámci třetí, závěrečné fáze projektu rekonstrukce děkanského kostela byla provedena oprava poloviny severní části krovu a střechy nad lodí kostela, rekonstrukce celé střechy a krovu nad presbytářem a oprava všech podlah v kostele, včetně vyzdění a zakrytí výkopu po archeologickém průzkumu.
Projekt dále zahrnoval vydání informační brožury o historii děkanského kostela a o jeho současné podobě. Turisté i zájemci ji mohou zdarma získat přímo v kostele či v Infocentru města na Žižkově náměstí.


Oprava střechy a podlah chrámu stála téměř 15 miliónů korun. Tři a půl miliony přispěla táborská radnice a více než milion a půl uhradila farnost Tábor. Na financování poslední etapy opravy střechy a podlah kostela se farnosti podařilo získat v polovině loňského roku grant ve výši 236 368 EUR z fondů Evropské unie.


Původně dřevěný kostel dostal dnešní kamennou podobu koncem 15. století. Pro hezkou vyhlídku z věže chrámu musí zájemci zdolat 250 schodů. Do půdních prostor je to však o hodně méně.

David Peltán