Společnost Bytes se rozhodla zakoupit dron. Na kolik ji to vyjde?

Celkové náklady odhadujeme na 80 až 90 tisíc korun, a to včetně proškolení obsluhy. Díky tomu už nebudeme muset například pronajímat plošinu z důvodu obhlídky stavu obhospodařovaných nemovitostí, nemusíme také investovat do servisu naší plošiny, která byla na konci životnosti a vzhledem k možnostem jejího použití (je příliš těžká) byla značně nevyužitá, a to zvláště pro lokalitu historického jádra města Tábora. Proto jsme ji odprodali Technickým službám města Tábora, pro které má mnohem větší použití. Pokud tedy sečteme příjem z prodeje naší plošiny a uspořené náklady za servis, silniční daň apod., tak je dron v současné době zaplacen.

Jaké bude mít dron využití?

Dron bude používán za účelem kontroly stavu obhospodařovaných nemovitostí, zvláště střech, které třeba v historickém jádru ani nemají lávky a ke kontrole se musela používat právě plošina. Dále ke kontrole vnějších obálek budov, kontrole podhledů a podobně. Do budoucna předpokládáme také její využití pro dokumentaci a prezentaci akcí pořádaných městem například slavnost Táborská setkání. Použití dronu budeme také nabízet všem společnostem zřizovaným městem Tábor.

Jak často bude dron ve vzduchu?

Předpokládáme velmi často. V současné době jsme velmi zvažovali nutnost prohlídky některých střech, a to přesně z důvodu složitosti prováděné akce a z důvodu její finanční náročnosti. Takže jsme více méně reagovali až na projevené závady.

Popíšu názorný případ: Nájemník v historickém centru si stěžoval, že mu zatéká do místnosti. Střecha nemá lávku. Objekt byl umístěn tak, že se k němu naše těžká plošina nedostala. Proto jsme si museli pronajmout lehkou plošinu od Technických služeb, oznámit odboru dopravy, že zde budeme parkovat na chodníku, po příjezdu plošiny ji ukotvit a až poté se na stav střechy technik mohl podívat. Bohužel vzhledem k členitosti střechy byla prohlídka neúplná a tedy nedostatečná. Dnes přijede osobní auto, z kufru vyndáme dron, za deset minut bude nad střechou a za půl hodiny budeme pryč.

Jiný příklad, potřebujeme provést kontrolu stavu skleněných meziokenních vložek osmipatrového domu. Jelikož tato kontrola není možná ze země, znamená to buď navštívit všechny byty a provést kontrolu zevnitř, nebo za půl hodiny provést kontrolu zvenčí pomocí dronu po předchozím oznámení nájemníkům, aby nedošlo k porušení ochrany osobních údajů. Tyto akce můžeme, z důvodu nenáročnosti, provádět častěji i preventivně. Budeme moci zjišťovat i drobné poškození a provádět opravu okamžitě, bez prodlení a bez nutnosti budoucích náročných kompletních investic.

Takže se vám dron ekonomicky vyplatí?

Na toto jsem odpověděl výše. Zapůjčení plošiny stojí podnik asi 4 až 5 tisíc korun bez daně za akci a je to personálně náročné.

Co všechno musíte v souvislosti s nákupem dronu vyřídit nebo zajistit?

Registraci u úřadu pro civilní letectví povolení k létání. Po složení zkoušek u obsluhy povolení k leteckým pracím. Výjimku pro práci nad obydleným územím. Nakonec speciální pojištění.