Před více než dvěma roky pražský developer a milovník zvířat Evžen Korec zaplatil za zkrachovalou zoologickou zahradu v Táboře Větrovech 15 milionů. Na regulérní převod majetku a zápis do katastru nemovitostí ale miliony nestačily.

Rychlejšímu vyřízení bránila řada žalob a trestních řízení, která se táhla z dob, kdy zahradu založil Libor Hrubý.
Teď už jsou všechny minulostí, což potvrdil táborský advokát František Korbel z kanceláře Havel, Holásek & Partners, která Evženu Korcovi v této záležitosti poskytla právní servis.

„Šlo o žaloby mezi zoo Libora Hrubého a jeho věřiteli, přičemž nejsložitější byly s firmou Eurovia a Omnipol nebo finančním úřadem,“ jmenoval některé spory v rámci insolvenčního řízení, kdy hrozilo, že zahrada zcela zanikne a zvířata bude muset správkyně majetku rozprodat.

Věřitelů byla celá řada a jak František Korbel říká, se všemi nebylo snadné se uspokojivě dohodnout, neboť peněz na jejich uspokojení nebylo dost. Například jen Eurovia se hlásila o 30 milionů, které ji bývalý vlastník zoo nezaplatil za stavbu penzionu.

„Někteří věřitelé měli jiné představy, které pan Korec nemohl akceptovat. Nakonec se ale se všemi dohodl,“ dodal advokát František Korbel s tím, že žádný z věřitelů se nedostal ke všem svým penězům, které utopili za spolupráci s Liborem Hrubým. „Taková spolupráce se nikomu z nich nevyplatila,“ připustil advokát.

Evžen Korec přes svůj nový subjekt Zoologická zahrada Tábor – Větrovy již stoprocentně získal veškerý movitý i nemovitý majetek zoo. Tedy i penzion, na něm již neváznou žádné závazky. „Všechny právní spory jsou skončeny tím, že katastr vložil kupní smlouvu uzavřenou s insolvenčním správcem,“ potvrdil i majitel společnosti.

Spory u českobudějovického krajského soudu se ale vedou ještě o černých stavbách, které v areálu zůstaly po bývalých vlastnících. Spojitost mají s územním plánem, který tehdejší investor nerespektoval. O narovnání se teď Evžen Korec snaží a na konto si v září konečně připsal kladný bod u zastupitelů, kteří projevili vůli k řešení území. Tím by se současná zemědělská půda stala oficiální zoologickou zahradou.

„Byli jsme velmi pozitivně překvapeni, jak velkou podporu zoologická zahrada má. Kromě dvou komunistů pro ni hlasovali zastupitelé všech ostatních stran. Změna umožní další rozvoj zoologické zahrady, stavbu nových budov pro zvířata v konečném důsledku i další rozšiřování druhové rozmanitosti chovaných zvířat se zaměřením na ohrožené druhy zvířat,“ plánuje budoucnost Evžen Korec.

Do finanční krize se zahrada, jejímž majoritním vlastníkem byla společnost Philadelphia Invest Corp. S jediným akcionářem, pražskou agenturou Joker JoLi, dostala v roce 2014. V následujícím roce, kdy se už zahrada zmítala v insolvenci, o ni projevili zájem dva investoři: Jiří Jeníček z Tábora a Evžen Korec z Prahy. Ten nakonec věřitelský výbor přesvědčil a zoo získal. Dnes návštěvníkům zahrady představuje již přes 250 zvířat.