Stromy, nebo jen mobilní zeleň. Kolektory, nebo obvyklé vedení sítí. Víc, nebo méně parkovacích míst. Nejen k tomu všemu se ve středu večer mohli vyjádřit občané města.

Stromy vs. parkování
Nyní 53 míst k stání, 0 stromů.
Návrh variant:
1. 115 míst 14 stromů
2. 94 míst 9 stromů
3. 94 míst 9 stromů
4. 71 míst 23 stromů

Všechny: zavedení plynu, výměna sítí, oprava povrchů, zeleň, stávající počet pruhů, posun zastávky, přemístění přechodu. Veřejná beseda přesto nepřinesla definitivní řešení rekonstrukce Budějovické ulice. Ale potvrdila, že tato investice je žádaná.
Místostarostka pro dopravu Michaela Petrová přítomným představila variantní řešení prací. „Zpracovali jsme celkem čtyři, přičemž první je nejvíce výhodná pro motoristy, neboť počítá s velkým nárůstem parkovacích míst. Druhá 
a třetí jsou téměř shodné a čtvrtá zase preferuje nejvíce zeleně," představila stručně možnosti, ze kterých se jednou vybere ta pravá.

Starosta Jiří Fišer upozornil, že nějaký čas budou potřebovat pro doladění plánů a také se k nim budou vyjadřovat zastupitelé.
Osobně se přiklání k variantě první, neboť chápe, že tato ulice i po opravě zůstane především dopravní tepnou. Byť může dostat přívětivější tvář.
„Preferoval bych první variantu, jen bych ale zredukoval navržený počet parkovacích stání. Každé místo ve městě je sice dobré, ale ne za každou cenu. Pak bych se zamyslel i nad zelení, něco by se na ulici dát mohlo, ale alej stromů je minulostí," uvedl starosta k minulosti. 

Ani samotní lidé, kteří na Budějovické ulici bydlí, si nepřejí tolik stromy jako parkování před domy.
To Eva Mariničová si stromy kolem silnice v ulici pamatuje a vůbec by se jim nebránila. „Bydlím v ulici od roku 1960, takže si je pamatuji, ale co teď v té ulici dělají pro lidi? Spíš je všechno pro motoristy a něco pro lidi postrádám," stěžovala si v sále.

Se zelení, a to i se stromy, se v ulici ale počítá, nejméně by jich tam mělo růst devět a počítá se i s mobilní zelení, neboť podle projektanta Pavla Douši Budějovická ulice není na alej uzpůsobená.
„Příliš mnoho stromů nám sem nejde, neboť kořeny by prorůstaly do sítí. Uvedený maximální počet v tabulce je už na hraně únosnosti," uvedl k „zelenému" návrhu číslo 4, který počítá s 23 stromy.

Vedení města se rozhodlo, že práce se budou provádět po etapách, tedy několik let. „Nechceme na dva roky celou ulici uzavřít, ale chceme, aby si lidé vždy odpočinuli a pak se pokračovalo," vysvětlovala Michaela Petrová.
Podle Naděždy Tuháčkové je naopak kouskování horší. „Bylo by lepší celou ulici udělat najednou a mít to za sebou," míní.

Podle starosty by se s výkopy pro výměnu všech rozvodů a kabelů mělo začít v místech, kde si kus své silnice od Černých mostů už opravil kraj. Pět etap by tak prošlo od Bílkovy ulice ke Křižíkovu náměstí. Směr ale zatím není upřesněn, Michaela Petrová představila přesně opačný. Při diskuzi přišla řeč i na podzemní kolektory pro uložení sítí. „Myslím, že bychom je alespoň projektově v části ulice mohli připravit, protože u náměstí je ulice úzká a mohl by tam s uložením sítí být problém. Ale je to drahé," připustil starosta.

Co se v ulici nabízí

Návrh číslo 1: Pro motoristy: 
. zrušení přechodu v křižovatce Budějovická x Bílkova, Husova
. v úseku Křižíkovo nám. – Budějovická x Havlíčkova zúžení chodníků a vznik 69 parkovacích míst
. v úseku křižovatky Budějovická x Havlíčkova po Budějovická x Údolní vznikne 46 míst s stání.

Návrh číslo 2: Neutrální:
Křižíkovo nám. – Havlíčkova
. shodné s č. 1: Křižíkovo – x Budějovická x Havlíčkova vznikne 69 míst na úkor šíře chodníků
Havlíčkova – Údolní
. téměř shodné se současným stavem
. zrušen přechod na straně k Černým mostům v křižovatce s ulicemi Husova – Bílkova.  

Návrh číslo 3: Neutrální
Křižíkovo – Havlíčkova
. shodné s č. 1, v úseku Křižíkovo – x Budějovická x Havlíčkova vznikne 69 míst na úkor šíře chodníků
Havlíčkova – Údolní
. téměř shodné se současným stavem
. zachován přechod na straně k Černým mostům v x s Husovou/Bílkovou s ostrůvkem

Návrh číslo 4: Více zeleně
. zrušení přechodu Husova x Bílkova
. chodníky š. min. 2,5 m
. Křižíkovo – Budějovická x Havlíčkova vznik 52 míst
. Budějovická x Havlíčkova – Budějovická x Údolní 19 + pro zásobování
. napojení Příkré na Budějovickou řeší chodníkový přejezd.