Už jen necelý týden zbývá pro podání přihlášek na střední školy. I letos bude hlavním kritériem pro přijetí prospěch. Na Táborsku budou muset dělat zkoušku pouze uchazeči o obor osmileté gymnázium.

„Od přijímacích zkoušek jsme upustili. Znevýhodňovalo by nás to oproti ostatním školám. Děláme to stejně jako na táborském gymnáziu,“ uvedl ředitel Gymnázia v Soběslavi Vojtěch Kadlčík.
Gymnázium Pierra de Coubertina vyhlásilo zkoušky pouze pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu. Táborské soukromé gymnázium pak podrobí zkoušce jen ty uchazeče, jejichž průměr je horší než 1,8.

„Každoročně se to týká jednoho až dvou žáků. Může jít o děti, které mají problémy s dislexií či disgrafií, ale jsou třeba výborné na matematiku a nepokulhávají ani ve studijních předpokladech,“ sdělila jednatelka soukromého gymnázia Věra Komzáková.

Zkoušky už nemusí dělat ani uchazeči o studium na táborské obchodní akademii či průmyslovce. Obě školy od nich upustily před dvěma lety.
„Dětí je stále méně a ani demografický vývoj moc naděje nedává. Minimálně ještě další dva roky budou hubené. Snad se potom začne situace lepšit,“ shrnul ředitel SPŠ strojní a stavební v Táboře Marcel Gause.

Počty deváťáků
Střední školy na Táborsku se budou muset rozdělit zase o něco méně žáků než v loni
2008/2009 995
2009/2010 985
2010/2011 803

Před třemi lety nově zavedený způsob přijímaček komplikuje život školám i rodičům

Střední školy nevědí do poslední chvíle, kolik budou mít žáků ve třídách. Uchazeč si může nástup rozmyslet klidně poslední den prázdnin

Táborsko – Na kolik míst mám zaokrouhlit průměr? Z jakých předmětů se průměr počítá? Patří do něj i známka za chování? Tak takové otázky si teď často kladou rodiče dětí, které se hlásí na střední školy. Vyplnit přihlášku se totiž může někdy pěkně zkomplikovat. Každá škola může mít jiná pravidla.

„Nebyla jsem si jistá, z jakých předmětů se má vypočítat průměr, na základě kterého budou na školy přijímat. Podle pokynů ministerstva jde jen o povinné, na formuláři přihlášky jsou však i kolonky pro volitelné předměty. Také jsem si nebyla jistá, zda se do průměru počítá i chování,“ podělila se o své zkušenosti s vyplňováním přihlášek Monika Pasáková z Tábora.

Další rodič táborského deváťáka Miroslav Novák přišel při hledání informací na další odlišnosti: „V pokynech na stránkách ministerstva školství je psáno, že průměr se počítá na dvě desetinná místa ze všech předmětů. Ale například soběslavské gymnázium chce průměr spočítat na tři desetinná místa a Ekonomické lyceum chce zase průměr jen z hlavních předmětů. Vyplňuji tak tři přihlášky, ale každou jinak.“

Rodiče mohou v každé základní škole využít služeb výchovného poradce, který pomůže i s vyplňováním přihlášek. Je ale třeba využít konzultačních hodin.
„Rodiče moc nechodí, spíš se ptají samy děti. Většinou jde jen o drobné formality. Někdy je nutné něco doplnit. Potvrdíme známky a střední školy si průměry už stejně počítají samy, podle toho, jak mají kritéria nastavená. Více dotazů pak bývá v souvislosti se zápisovými lístky,“ uvedla Pavla Dvořáková, výchovná poradkyně ZŠ Bernarda Bolzana v Táboře.

Právě zápisové lístky společně možností podat přihlášku na tři různé školy, způsobují jednotlivým zařízením potíže. Střední školy vlastně nevědí, kolik žáků jim nakonec ve třídách usedne.

„To je opravdu o nervy. Žák si podá přihlášku na tři školy. Prioritní zájem má ale jen o jednu. Když má dobrý průměr, přijmou ho všechny. On si pak podá zápisový lístek jen na jednu z nich a ten navíc může ještě do prázdnin vzít zpět. Takže ve finále možná zbytečně držíme místa žákům, kteří by měli o studium našich oborů opravdový zájem,“ postěžoval si ředitel táborské průmyslovky Marcel Gause.

Osmdesát ku třinácti. Takový byl poměr žáků ZŠ Husova v Táboře, kteří si podávali přihlášky na střední školy ku těm, kteří ve školním roce 2008/2009 volili učební obor. Vzhledem ke změně přijímacího řízení si od následujícího školního roku škola podobný přehled nedělá.

„Stabilně vyšší je zájem o střední odborné školy s maturitními obory, učební obory stále jsou na chvostu profesní volby našich žáků. Očekávaných výsledků nepřinesl ani Stipendijní program Jihočeského kraje pro žáky podporovaných učebních oborů, finančně atraktivní nabídka, tedy možnost studovat a získat střední vzdělání s výučním listem v Táboře, získat pracovní uplatnění ihned po vyučení a dosáhnout maturitní i vyšší vzdělání,“ uvedla výchovná poradkyně školy Adéla Veselá.

Žáci, kteří se v prvním kole nedostanou na žádnou vybranou školu, se mohou do tří dnů po obdržení informace o nepřijetí odvolat, nebo využít druhého, případně třetího kola přijímacího řízení. Tato kola však vyhlašují jen ty školy, které své obory nezaplnily hned v kole prvním. Informace o dalších vyhlášených kolech i volných místech lze zjistit na webových stránkách jednotlivých škol nebo příslušných krajských úřadů.

Nejčastější otázky
Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?
Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok).
Kdo vydává tzv. zápisový lístek?
Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek v základní škole, na níž je žákem. Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl.
Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení?
Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období.
Pokud již uchazeč odevzdal zápisový lístek na vybranou střední školu, může změnit své rozhodnutí? V jaké lhůtě?
Zápisový lístek může uchazeč vzít zpět pro potvrzení svého zájmu o vzdělávání na jiné SŠ, pokud písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání. Zároveň tím bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. (Je ale možné o něj požádat za libovolně dlouhou dobu, zde není stanovena žádná lhůta. Po 31. srpnu se však uchazeč stane žákem SŠ a nemůže mu být proto zápisový lístek vydán).
Co může udělat žák, který obdrží ze všech tří škol rozhodnutí o nepřijetí
Uchazeč, který obdržel rozhodnutí o nepřijetí, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. To je možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, se odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje. Zdroj MŠMT