VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Táborsko získá první tunel na jihu Čech

Táborsko - Na železnici z Tábora do Sudoměřic začíná modernizace trati.

12.3.2013 5
SDÍLEJ:

Chotovinští si budou muset na nástupiště popojít. Bude situované blíže ve směru k TáboruFoto:

Cestující vlakem z Tábora do Sudoměřic a dál k Praze uvidí nyní na trati stavbaře častěji. Startuje další stavba IV. železničního koridoru, kvůli které má zpečetěný osud vlaková stanice v Sudoměřicích u Tábora. Nebude již sloužit svému účelu a nádražní budovu nahradí jen zastávka. Výrazných změn se dočká stanice v Chotovinách a vznikne i nový železniční tunel, který se stane prvním v Jihočeském kraji.

Jakých změn se trasa dočká, popsal hlavní inženýr projektu z firmy SUDOP Praha, Pavol Bartoš: „Stanice Chotoviny se upraví pro situování nových nástupišť a díky tomu se posune ve směru 
k Táboru. Vzniknou tady podchod, výtah i mimoúrovňová nástupiště. Dnešní stanice Sudoměřice u Tábora bude zrušena a nahradí ji zastávka, také s podchodem a mimoúrovňovými nástupišti," upřesnil.

Novou dvoukolejku z Tábora do Chotovin vybudují stavbaři přibližně v poloze stávající jednokolejné trati. Směrem na Sudoměřice se ale odchýlí a vzniknou dvě téměř čtyřkilometrové přeložky.
Podle Pavla Tesaře ze Správy železniční dopravní cesty se vzdálenost mezi Chotovinami a Sudoměřicemi díky mostu a tunelu zkrátí. „Vlaky budou moci po dokončení v roce 2015 nově využívat dvě koleje, které povedou z části po nové trase. I díky dvěma přeložkám mezi současnými stanicemi Chotoviny a Sudoměřice u Tábora ujedou o téměř půl kilometru kratší vzdálenosti než dosud," konstatoval Pavel Tesař.

Správa železniční dopravní cesty investuje letos na jih Čech 1,6 miliardy korun. Úprava se uskuteční i na trati z Veselí do Horusic

Na první přeložce stavbaři vybudují přemostění přes dálnici D3, které naváže na téměř půl kilometrovou mostní estakádu. Na druhé pak nový dvoukolejný tunel v délce 430 metrů.

Nádraží v Chotovinách a Sudoměřicích úpravou koridoru získá všechna nástupiště ve výšce 550 milimetrů, jež umožní pohodlný nástup cestujícím. Těm také budou sloužit nové přístřešky, aby se skryli před rozmary počasí.
Sudoměřičtí s nastávajícími změnami nejsou prozatím blíže srozuměni. „Zatím přesně nevím, co chtějí s nádražím dělat. Moc vlakem nejezdím, mám už totiž svoje léta. Jestli ale budovu zruší, tak z toho lidé nebudou určitě nadšení. Hodně místních jezdí vlakem do práce i do školy. Starší pak dojíždí k doktorovi, a těm to bude vadit nejvíc. Byli zvyklí se schovat před zimou. Teď budou stát venku," míní Kamila Babická.

Do školy každý den ze Sudoměřic dojíždí i devatenáctiletá Veronika Stárová: „Myšlenkou, že budu čekat na vlak v zimě, moc nadšená nejsem. Po pravdě, když jsou velké mrazy, raději jedu z Chotovin, tam totiž více topí. Jsem z Dědic a nemám to tam o tolik dál," podotkla.
Tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař upozornil, že stavba koridoru přinese jižním Čechám zajímavost a prvenství.

První na jihu Čech

„Na novém úseku vlaky pojedou Sudoměřickým tunelem, který se stane vůbec prvním železničním tunelem v Jihočeském kraji," sdělil v minulosti Benešovskému deníku Pavel Tesař. Už nyní je však jisté, že v rámci modernizace dalších traťových úseků v regionu jej budou následovat další.

Právě v benešovském okrese dodělali stavbaři na konci minulého roku úsek mezi Benešovem a Olbramovicemi.
Vlaky budou moci v roce 2015 po dokončení zhruba dvanáctikilometrového úseku mezi Táborem a Sudoměřicemi používat dvě koleje. Jejich rychlost se zvýší až na 160 kilometrů v hodině. Díky tomu se cesta z Prahy do Českých Budějovic zkrátí ze 150 minut na devadesát minut.

Na úseku zmizí i dva železniční přejezdy. Zbudou čtyři, konkrétně v Chotovinách, Sudoměřicích, Stoklasné Lhotě a v Čekanicích. „Omezením přejezdů se docílí zvýšení bezpečnosti jak železniční, tak silniční dopravy. Všechny ponechané přejezdy projdou rekonstrukcí a vybaví se moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami," shrnul hlavní inženýr projektu z firmy SUDOP Praha Pavol Bartoš.

Zdvojkolejení celého úseku trati si vyžádá rekonstrukce a přestavby všech mostů a vybudování nového trakčního vedení. „Kvůli výměně trakčního vedení jsou zapotřebí technologické a stavební úpravy stávající traťové trafostanice v Chotovinách," sdělil Pavol Bartoš.

Provizorní přejezd

Změny se týkají i úseku od Veselí nad Lužnicí do Horusic na trati do Ševětína.
Přestavby koridoru mají začít již v dubnu a skončí na začátku roku 2016. Nyní se hledá zhotovitel. Součástí je mimo jiné i přestavba frekventované stanice ve Veselí nad Lužnicí.

„Stanice se upraví pro dvoukolejní koridorovou trať. Kromě ostrovního nástupiště se postaví nový podchod včetně výtahů, kabelovod a protihlukové stěny. Podchod vyústí do prostoru před nádražím směrem k autobusovým zastávkám. Stávající pozemní objekty budou upraveny s ohledem na potřeby technologických zařízení," popsal změny Jakub Ptačinský ze Správy železniční dopravní cesty.

Součástí přeměny je i rekonstrukce železničního přejezdu v Horusicích. Ten bude provizorní do vybudování sjezdu na nadjezdu v rámci realizace dálnice. Domek v jeho blízkosti přijde k demolici. K ní je určená i výpravní budova v zastávce Veselí nad Lužnicí. Nové přemostění vznikne na řekách Nežárka a Lužnice.

Kudy trať do Sudoměřic povede

• Z Tábora do Chotovin se neplánují žádné změny
• Na výjezdu z obce Chotoviny bude vlak pokračovat přes dálnici okolo obcí Rzavá a Moraveč. Nyní vedou koleje po pravé straně dálnice D3
• Za Moravčí vznikne téměř půl kilometrový tunel, který vlaková souprava opustí těsně před Sudoměřicemi

Dráha císaře Františka Josefa

Železniční trať mezi Benešovem a Veselím nad Lužnicí spatřila světlo světa roku 1871 jako Dráha císaře Františka Ferdinanda. První parní vlak mezi Budějovicemi a Prahou projel na tomto úseku až o tři roky později. Zahájení železničního provozu nastartovalo útlum plavby, která do této doby zajišťovala dopravu materiálu a obilí z Povltaví do Prahy a výstavba přehrad na Vltavě ji definitivně zastavila.
Díky modernizaci trati tudy budou moci vlaky jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Po dokončení investic na IV. mezinárodním koridoru se cestující dostanou z Prahy do Budějovic o hodinu dříve, tedy za 90 minut.

Zastávka Sudoměřice u Tábora

Sudoměřičtí se budou muset s budovou nádraží rozloučit. Nahradí ji zastávka

• Stávající stanice v Sudoměřicích u Tábora bude zrušena
• Z nynějšího kolejiště stavbaři po rekonstrukci zachovají pouze hlavní traťové koleje, neboť stanice bude sloužit jako zastávka
• Nedílnou součástí stavby jsou úpravy zachycující hluk ze železničního provozu, a to protihlukové stěny a individuální opatření na jednotlivých objektech
• Na mimoúrovňové nástupiště se budou lidé dostávat novým podchodem, schodištěm a přístupovými chodníky
• Na komplex těchto činností navazují úpravy dalších zařízení, s nimiž přichází do styku veřejnost, tj. mimoúrovňové přístupy pro osoby se sníženou pohyblivostí, úrovňové přejezdy a podobně
• O informovanost cestujících se postará nový informační systém

Železniční stanice Chotoviny

Chotovinští si budou muset na nástupiště popojít. Bude situované blíže ve směru k Táboru

• Velkých změn dozná i železniční stanice v Chotovinách. O tu místní nepřijdou
• Stanice se doplní o ostrovní a vnější nástupiště s mimoúrovňovými přístupy a s moderními přístřešky pro cestující
• Přístup na nástupiště zajistí podchod, schodiště, přístupový chodník a samoobslužný výtah
• Ke zkvalitnění služeb pro cestující přispěje i nový informační systém
• Železniční stanice Chotoviny i navazující traťové úseky získají moderní elektronické zabezpečovací zařízení, které eliminuje možnost lidského omylu a usnadňuje práci obsluhy
• Stanice se upraví pro situování nových nástupišť, z toho důvodu je nutné ji posunout ve směru k Táboru

Sudoměřický tunel

Sudoměřický tunel

• Vybudování tunelu souvisí s druhou přeložkou trati v úseku od Chotovin po Sudoměřice u Tábora
• Nový úsek trasy má mít délku 1650 metrů, na níž vznikne i dvojkolejný (Sudoměřický) tunel v délce přibližně 430 metrů, spolu s vynucenou přeložkou stávající silnice první třídy I/3 před Sudoměřicemi u Tábora
• Přeložky trati se mnohdy kříží s novou dálnicí D3
• Modernizace trati je proto koordinována se správci této dopravní stavby, a to zvláště s ohledem na mimoúrovňová křížení obou druhů dopravy

Železniční most nad D3

Estakáda přes D3

• Most vznikne z důvodu potřeby jiného směrového řešení trati
• První přeložka bude mít délku zhruba 2,2 kilometru
• Přibližuje se obci Rzavá a Moraveč
• Na poli po pravé straně silnice 1/3 od Chotovin na Sudoměřice u Tábora vybudují stavbaři železniční estakádu o délce 456 metrů a dále přemostění dálnice délky 100 metrů
• Z důvodu křížení stávající silnice první třídy I/3 (budoucí druhé třídy II/603) je třeba vybudovat i nový silniční most u Moravče v km 92,545 trati. Most bude situovaný na směrové přeložce uvedené komunikace, která bude křížit trať pod kolmějším úhlem, než by tomu bylo při zachování stávající trasy

Modernizace trati z Tábora 
do Sudoměřic

• traťová rychlost ⋌160 km/h
• železniční stanici v Chotovinách stavbaři zrekonstruují
• stanice v Sudoměřicích u Tábora přestane fungovat, nahradí ji pouze zastávka
• v Čekanicích kvůli modernizaci bude zrušená výhybna, dojde tak k začlenění trati do stanice Tábora a do nové dvoukolejní trati se v jejím obvodu bezpečně připojí i trať Tábor – Písek – Ražice
• vznikne Sudoměřický tunel
v délce 430 metrů. Ten bude prvním železničním tunelem 
v jižních Čechách
• přes dálnici D3 povede most, jenž vyústí v téměř půl kilometrovou mostní estakádu
• protihlukové stěny vzniknou
v délce 3393 metrů

Autor: Kateřina Krejčová

12.3.2013 VSTUP DO DISKUSE 5
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 90 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) Řidič dodávky sk.B. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vhodné i pro absolventy., Přijmeme řidiče pro svoz a rozvoz prádla po jihočeském, středočeském kraji a Praze. , Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, dobrá orientace v jihočeském kraji, znalost Prahy výhodou, příjemné vystupování a jednání se zákazníky, svědomitost, poctivost, pracovitost. Samostatné udržování vozidla v dobrém technickém stavu. Šetrné zacházení se svěřeným majetkem., Trestní bezúhonnost., Zaměstnanecké výhody: zvláštní prémie, jízdní výhody, mobilní telefon i pro soukromé účely., Kontakt: telefonicky, emailem., možnost i brigády. Pracoviště: Katev spol. s r.o., Na Bydžově, č.p. 2044, 390 01 Tábor 1. Informace: Pavel Švejkovský, +420 381 253 213.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Asistenti učitelů 14 510 Kč

Asistenti pedagogů Asistent pedagoga (noční práce). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 14510 kč, mzda max. 16750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pro tuto práci je nutný alespoň kurz pro asistenty pedagoga. Pokud by bylo vzdělání vyšší (s pedagogickým zaměřením), nemusí být kurz., Dále požadujeme uživatelskou práci na PC, empatický přístup k dětem, kreativitu, schopnost pracovat v týmu., Plat, který je uveden, je pouze tabulkový, vzhledem k příplatkům narůstá., Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, zvláštní příplatek, příplatky za SO+NE, svátky, noční směny, po 3 měs.možnost osobního ohodnocení., Kontakt: telefonicky (do 15 hodin), emailem- zaslání profesního životopisu s uvedením dosažené kvalifikace, osobně (Radenín 1).. Pracoviště: Dětský domov,základní škola a školní jídelna,radenín 1, 391 20 Radenín. Informace: Blanka Šimáková, +420 381 298 041,333.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) Řidič. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: řidičský průkaz C+E, rozvoz sypkých materiálů, každodenní návrat domů, volné víkendy, Kontakt: telefonicky, emailem, osobně po dohodě. Pracoviště: J & m pavlát international, spol. s r.o., 391 31 Dražice. Informace: Martin Pavlát, +420 777 751 800.

Výroba - Formíři a jádraři ve slévárnách Formíř ve slévárně 16 400 Kč

Formíři a jádraři ve slévárnách Formíř ve slévárně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnanecké výhody: placené ubytování, příspěvek na stravování., Kontakt: telefonicky.. Pracoviště: Petramont s.r.o., organizační složka, kovosvit mas a.s, náměstí Tomáše Bati, č.p. 419, 391 02 Sezimovo Ústí 2. Informace: Jozef Fečanin, +420 004 219 480 028 31.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

ZDENĚK STROMŠÍK z Vítkovic může být spokojený.

Sprinter Zdeněk Stromšík pokořil v Táboře český rekord

Na plavbu ze Soběslavi do Plané nad Lužnicí se vydala třicítka vodáků v kostýmech.
30

OBRAZEM: Lužnici ovládli vodáci v kostýmech

V chotovinské mateřské škole je kvůli rekonstrukci i o prázdninách živo

Chotoviny – Navzdory poklidnému průběhu prázdnin je v chotovinské mateřské škole hodně živo. Stojí za tím avizovaná rekonstrukce jejích dvou nejstarších tříd.

Rod Lannů připomíná venkovní galerie

České Budějovice - Letní venkovní Galerie Na soutoku řek Vltavy a Malše nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích představuje pozoruhodné dílo místních rodáků z rodiny Lannů.

Kulturní dědictví uvidíte na Hluboké.

Hluboká nad Vltavou – Kulturní dědictví naší země v asi 172 obrazech můžete v tuto chvíli vidět v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou na výstavě Česká krajinomalba: Ze sbírek pojišťovny Kooperativa.

Na co zajít do kina

Táborsko - Přinášíme přehled programu kin.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT