VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Táborsko získá první tunel na jihu Čech

Táborsko - Na železnici z Tábora do Sudoměřic začíná modernizace trati.

12.3.2013 5
SDÍLEJ:

Chotovinští si budou muset na nástupiště popojít. Bude situované blíže ve směru k TáboruFoto:

Cestující vlakem z Tábora do Sudoměřic a dál k Praze uvidí nyní na trati stavbaře častěji. Startuje další stavba IV. železničního koridoru, kvůli které má zpečetěný osud vlaková stanice v Sudoměřicích u Tábora. Nebude již sloužit svému účelu a nádražní budovu nahradí jen zastávka. Výrazných změn se dočká stanice v Chotovinách a vznikne i nový železniční tunel, který se stane prvním v Jihočeském kraji.

Jakých změn se trasa dočká, popsal hlavní inženýr projektu z firmy SUDOP Praha, Pavol Bartoš: „Stanice Chotoviny se upraví pro situování nových nástupišť a díky tomu se posune ve směru 
k Táboru. Vzniknou tady podchod, výtah i mimoúrovňová nástupiště. Dnešní stanice Sudoměřice u Tábora bude zrušena a nahradí ji zastávka, také s podchodem a mimoúrovňovými nástupišti," upřesnil.

Novou dvoukolejku z Tábora do Chotovin vybudují stavbaři přibližně v poloze stávající jednokolejné trati. Směrem na Sudoměřice se ale odchýlí a vzniknou dvě téměř čtyřkilometrové přeložky.
Podle Pavla Tesaře ze Správy železniční dopravní cesty se vzdálenost mezi Chotovinami a Sudoměřicemi díky mostu a tunelu zkrátí. „Vlaky budou moci po dokončení v roce 2015 nově využívat dvě koleje, které povedou z části po nové trase. I díky dvěma přeložkám mezi současnými stanicemi Chotoviny a Sudoměřice u Tábora ujedou o téměř půl kilometru kratší vzdálenosti než dosud," konstatoval Pavel Tesař.

Správa železniční dopravní cesty investuje letos na jih Čech 1,6 miliardy korun. Úprava se uskuteční i na trati z Veselí do Horusic

Na první přeložce stavbaři vybudují přemostění přes dálnici D3, které naváže na téměř půl kilometrovou mostní estakádu. Na druhé pak nový dvoukolejný tunel v délce 430 metrů.

Nádraží v Chotovinách a Sudoměřicích úpravou koridoru získá všechna nástupiště ve výšce 550 milimetrů, jež umožní pohodlný nástup cestujícím. Těm také budou sloužit nové přístřešky, aby se skryli před rozmary počasí.
Sudoměřičtí s nastávajícími změnami nejsou prozatím blíže srozuměni. „Zatím přesně nevím, co chtějí s nádražím dělat. Moc vlakem nejezdím, mám už totiž svoje léta. Jestli ale budovu zruší, tak z toho lidé nebudou určitě nadšení. Hodně místních jezdí vlakem do práce i do školy. Starší pak dojíždí k doktorovi, a těm to bude vadit nejvíc. Byli zvyklí se schovat před zimou. Teď budou stát venku," míní Kamila Babická.

Do školy každý den ze Sudoměřic dojíždí i devatenáctiletá Veronika Stárová: „Myšlenkou, že budu čekat na vlak v zimě, moc nadšená nejsem. Po pravdě, když jsou velké mrazy, raději jedu z Chotovin, tam totiž více topí. Jsem z Dědic a nemám to tam o tolik dál," podotkla.
Tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař upozornil, že stavba koridoru přinese jižním Čechám zajímavost a prvenství.

První na jihu Čech

„Na novém úseku vlaky pojedou Sudoměřickým tunelem, který se stane vůbec prvním železničním tunelem v Jihočeském kraji," sdělil v minulosti Benešovskému deníku Pavel Tesař. Už nyní je však jisté, že v rámci modernizace dalších traťových úseků v regionu jej budou následovat další.

Právě v benešovském okrese dodělali stavbaři na konci minulého roku úsek mezi Benešovem a Olbramovicemi.
Vlaky budou moci v roce 2015 po dokončení zhruba dvanáctikilometrového úseku mezi Táborem a Sudoměřicemi používat dvě koleje. Jejich rychlost se zvýší až na 160 kilometrů v hodině. Díky tomu se cesta z Prahy do Českých Budějovic zkrátí ze 150 minut na devadesát minut.

Na úseku zmizí i dva železniční přejezdy. Zbudou čtyři, konkrétně v Chotovinách, Sudoměřicích, Stoklasné Lhotě a v Čekanicích. „Omezením přejezdů se docílí zvýšení bezpečnosti jak železniční, tak silniční dopravy. Všechny ponechané přejezdy projdou rekonstrukcí a vybaví se moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami," shrnul hlavní inženýr projektu z firmy SUDOP Praha Pavol Bartoš.

Zdvojkolejení celého úseku trati si vyžádá rekonstrukce a přestavby všech mostů a vybudování nového trakčního vedení. „Kvůli výměně trakčního vedení jsou zapotřebí technologické a stavební úpravy stávající traťové trafostanice v Chotovinách," sdělil Pavol Bartoš.

Provizorní přejezd

Změny se týkají i úseku od Veselí nad Lužnicí do Horusic na trati do Ševětína.
Přestavby koridoru mají začít již v dubnu a skončí na začátku roku 2016. Nyní se hledá zhotovitel. Součástí je mimo jiné i přestavba frekventované stanice ve Veselí nad Lužnicí.

„Stanice se upraví pro dvoukolejní koridorovou trať. Kromě ostrovního nástupiště se postaví nový podchod včetně výtahů, kabelovod a protihlukové stěny. Podchod vyústí do prostoru před nádražím směrem k autobusovým zastávkám. Stávající pozemní objekty budou upraveny s ohledem na potřeby technologických zařízení," popsal změny Jakub Ptačinský ze Správy železniční dopravní cesty.

Součástí přeměny je i rekonstrukce železničního přejezdu v Horusicích. Ten bude provizorní do vybudování sjezdu na nadjezdu v rámci realizace dálnice. Domek v jeho blízkosti přijde k demolici. K ní je určená i výpravní budova v zastávce Veselí nad Lužnicí. Nové přemostění vznikne na řekách Nežárka a Lužnice.

Kudy trať do Sudoměřic povede

• Z Tábora do Chotovin se neplánují žádné změny
• Na výjezdu z obce Chotoviny bude vlak pokračovat přes dálnici okolo obcí Rzavá a Moraveč. Nyní vedou koleje po pravé straně dálnice D3
• Za Moravčí vznikne téměř půl kilometrový tunel, který vlaková souprava opustí těsně před Sudoměřicemi

Dráha císaře Františka Josefa

Železniční trať mezi Benešovem a Veselím nad Lužnicí spatřila světlo světa roku 1871 jako Dráha císaře Františka Ferdinanda. První parní vlak mezi Budějovicemi a Prahou projel na tomto úseku až o tři roky později. Zahájení železničního provozu nastartovalo útlum plavby, která do této doby zajišťovala dopravu materiálu a obilí z Povltaví do Prahy a výstavba přehrad na Vltavě ji definitivně zastavila.
Díky modernizaci trati tudy budou moci vlaky jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Po dokončení investic na IV. mezinárodním koridoru se cestující dostanou z Prahy do Budějovic o hodinu dříve, tedy za 90 minut.

Zastávka Sudoměřice u Tábora

Sudoměřičtí se budou muset s budovou nádraží rozloučit. Nahradí ji zastávka

• Stávající stanice v Sudoměřicích u Tábora bude zrušena
• Z nynějšího kolejiště stavbaři po rekonstrukci zachovají pouze hlavní traťové koleje, neboť stanice bude sloužit jako zastávka
• Nedílnou součástí stavby jsou úpravy zachycující hluk ze železničního provozu, a to protihlukové stěny a individuální opatření na jednotlivých objektech
• Na mimoúrovňové nástupiště se budou lidé dostávat novým podchodem, schodištěm a přístupovými chodníky
• Na komplex těchto činností navazují úpravy dalších zařízení, s nimiž přichází do styku veřejnost, tj. mimoúrovňové přístupy pro osoby se sníženou pohyblivostí, úrovňové přejezdy a podobně
• O informovanost cestujících se postará nový informační systém

Železniční stanice Chotoviny

Chotovinští si budou muset na nástupiště popojít. Bude situované blíže ve směru k Táboru

• Velkých změn dozná i železniční stanice v Chotovinách. O tu místní nepřijdou
• Stanice se doplní o ostrovní a vnější nástupiště s mimoúrovňovými přístupy a s moderními přístřešky pro cestující
• Přístup na nástupiště zajistí podchod, schodiště, přístupový chodník a samoobslužný výtah
• Ke zkvalitnění služeb pro cestující přispěje i nový informační systém
• Železniční stanice Chotoviny i navazující traťové úseky získají moderní elektronické zabezpečovací zařízení, které eliminuje možnost lidského omylu a usnadňuje práci obsluhy
• Stanice se upraví pro situování nových nástupišť, z toho důvodu je nutné ji posunout ve směru k Táboru

Sudoměřický tunel

Sudoměřický tunel

• Vybudování tunelu souvisí s druhou přeložkou trati v úseku od Chotovin po Sudoměřice u Tábora
• Nový úsek trasy má mít délku 1650 metrů, na níž vznikne i dvojkolejný (Sudoměřický) tunel v délce přibližně 430 metrů, spolu s vynucenou přeložkou stávající silnice první třídy I/3 před Sudoměřicemi u Tábora
• Přeložky trati se mnohdy kříží s novou dálnicí D3
• Modernizace trati je proto koordinována se správci této dopravní stavby, a to zvláště s ohledem na mimoúrovňová křížení obou druhů dopravy

Železniční most nad D3

Estakáda přes D3

• Most vznikne z důvodu potřeby jiného směrového řešení trati
• První přeložka bude mít délku zhruba 2,2 kilometru
• Přibližuje se obci Rzavá a Moraveč
• Na poli po pravé straně silnice 1/3 od Chotovin na Sudoměřice u Tábora vybudují stavbaři železniční estakádu o délce 456 metrů a dále přemostění dálnice délky 100 metrů
• Z důvodu křížení stávající silnice první třídy I/3 (budoucí druhé třídy II/603) je třeba vybudovat i nový silniční most u Moravče v km 92,545 trati. Most bude situovaný na směrové přeložce uvedené komunikace, která bude křížit trať pod kolmějším úhlem, než by tomu bylo při zachování stávající trasy

Modernizace trati z Tábora 
do Sudoměřic

• traťová rychlost ⋌160 km/h
• železniční stanici v Chotovinách stavbaři zrekonstruují
• stanice v Sudoměřicích u Tábora přestane fungovat, nahradí ji pouze zastávka
• v Čekanicích kvůli modernizaci bude zrušená výhybna, dojde tak k začlenění trati do stanice Tábora a do nové dvoukolejní trati se v jejím obvodu bezpečně připojí i trať Tábor – Písek – Ražice
• vznikne Sudoměřický tunel
v délce 430 metrů. Ten bude prvním železničním tunelem 
v jižních Čechách
• přes dálnici D3 povede most, jenž vyústí v téměř půl kilometrovou mostní estakádu
• protihlukové stěny vzniknou
v délce 3393 metrů

Autor: Kateřina Krejčová

12.3.2013 VSTUP DO DISKUSE 5
SDÍLEJ:

SERVIS

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 12 200 Kč Pěstitelé zemědělských plodin sběrač/ka žampionů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 16. Poznámka: sběr a třídění žampionů do přepravek a vaniček, práce ve výšce, ve vlhkém prostředí, práce vyžadující fyzickou odolnost, , pož.: základní vzdělání, trestní bezúhonnost, zdravotní prohlídku před nástupem,, práce v SO i NE, úkolová mzda a prémie dle výkonu,, přihlášky spolu se životopisem, přehledem a délkou dosavadních zaměstnání zasílat pouze e-mailem : fakturace@ceskehouby.cz , pracoviště Soběslav, Nedvědice. Pracoviště: České houby a.s., Nová, č.p. 538, 392 01 Soběslav. Informace: Helena Staňková, +420 778 727 709. Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 19 000 Kč Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech Specialista kontaktu se zákazníky E.ON. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: Co takhle pracovat u seriózního zaměstnavatele, který se přizpůsobí Vašemu rodinnému životu?, Nově hledáme kolegy do týmu MND. Teď máte možnost pracovat třeba jenom 4 hodiny, ale zaplaceno dostanete za o 8 hodin., , Co bude Vaším posláním?, • Budete telefonicky komunikovat a pomůžete lidem získat slevu, • Základní práce s PC., Pokud nemáte s takovou prací zkušenosti, nevadí. U nás jsou úspěšní především ti, kteří chtějí pracovat sami na sobě., , Co z Vás dělá ideálního uchazeče?, • Máte příjemný hlasový projev a čeština je Váš rodný jazyk., • Pro komunikaci s lidmi nepotřebujete manuál, naopak si bez problémů vystačíte se svým přirozeným komunikačním talentem., , Proč u nás pracovat?, • Máte volbu pracovního úvazku – 8, 7, 6, 5 a 4 hodinový., • Už jste někdy v zaměstnání dostával/a nanuky, pizzy, ovoce nebo třeba i koblihu? U nás je to běžné., • Získáte zvýhodněné mobilní tarify pro Vás i Vaše okolí., Pokud splníte svůj denní plán, můžete jít domů a zbytek pracovní doby Vám bude zaplacen., • Budete pracovat v nejmodernějším administrativním centru PIANO, • Pracovní doba PO - PÁ (8:00 - 16:30 – dle pracovního úvazku), víkendy a svátky volno.. Pracoviště: Atoda tábor, s.r.o., Světlogorská, č.p. 2771, 390 05 Tábor 5. Informace: Nicola Plánská, +420 380 900 122. Výroba - Výroba Seřizovači 20 000 Kč Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů Obsluha CNC kovoobráběcích strojů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme: , Znalost řídících systémů CNC strojů: Fanuc 18iT, Fidia, Zkušenosti se seřízením a obsluhou: CNC frezovacích center, CNC soustruhů, Znalost výrobních výkresů, Znalost práce s měřidly ve strojírenství, Samostatnost, spolehlivost , Zaměstnanecké výhody: osobní ohodnocení , Kontakt: emailem.. Pracoviště: System management welfare s.r.o. - planá nad lužnicí 953, Průmyslová, č.p. 953, 391 11 Planá nad Lužnicí. Informace: Ivan Dubrovin, +420 608 241 845. Výroba - Výroba Obsluha strojů 12 500 Kč Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování provozní dělník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: pož.: zručnost, spolehlivost, vzdělání základní, vyučení,, nástup dle dohody,, mzda + 25% + výkonnostní odměny,, stravování,, kontakt : TELEFON, E-mail !!. Pracoviště: Gz media, a.s., pobočka soběslav, Wilsonova, č.p. 222, 392 01 Soběslav. Informace: Iveta Bodnárová, +420 605 883 744.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Základní škola T. G. Masaryka.

Neúspěšný kandidát napadl volby v Krumlově

Budějcké Star Wars. Po městě se v sobotu pohybovaly sci-fi postavy. Byly hlavními aktéry natáčení filmu.

Na věži turisty překvapil zlatý robot. Natáčel film

Soud bude řešit 15 návrhů na neplatnost voleb

Jižní Čechy – Hlasy voličů pro kandidující strany nebyly sečteny správně. S takovým odůvodněním sepsali Jihočeši návrhy na neplatnost říjnových komunálních voleb, které adresovaly Krajskému soudu v Českých Budějovic.

Vandal poničil čtyři automobily v Berlínské ulici na Sídlišti Nad Lužnic

Tábor – Táborští policisté musejí řešit další případ bezohledného vandalství. Jeho obětí se tentokrát stala čtyři zaparkovaná vozidla v Berlínské ulici na Sídlišti Nad Lužnicí.

Klasici v Táboře zazní již poosmé

Tábor - Nejen děti, ale i sólisté a hosté Národního divadla vystoupí v neděli v 16 hodin v Táboře v Divadle Oskara Nedbala s originální verzí inscenace Bedřicha Smetany – Prodaná nevěsta.

Studentský festival pomůže hospicu

Tábor – Skupina studentů z Tábora přišla s nápadem uspořádat studentský festival.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT