Centrum Kaňka je obecně prospěšná společnost, která na Táborsku poskytuje dětem, mládeži a mladým dospělým s postižením a jejich rodinám komplexní denní péči. Jde o ranou péči, speciální vzdělávání v MŠ a ZŠ, osobní asistenci a denní stacionář. Všechny tyto činnosti se uskutečňují pod jednou střechou, jsou propojené a navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce, o.p.s., je ucelený program sedmi terapií, které klienti využívají pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně.

Od roku 2002 se počet klientů Centra Kaňka zvýšil na současných 100. Dalších zhruba 200 nejmenších dětí zdravých projde ročně jejich integrovanými volnočasovými aktivitami.

Centrum Kaňka úzce spolupracuje s městem Tábor od počátku svého vzniku. Sídlí v areálu bývalé MŠ v ulici Helsinská, který má v dlouhodobé výpůjčce od města. Na oplátku o areál pečuje, zvelebuje jej a postupně rekonstruuje tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám lidí s postižením. V loňském roce Tábor poskytl Centru Kaňka i poslední z budov v tomto areálu, ve kterém po rekonstrukci bude sídlit denní stacionář. Tím bude zajištěno zvýšení kapacit pro mladé dospělé s těžkým kombinovaným postižením, jejichž počet v posledních letech narůstá. Rekonstrukci pomůže Centru Kaňka financovat právě adventní koncert ČT. I vy ho můžete sledovat nadcházející neděli v 17:30 hodin.

Patronkou přenosu z vyšehradské baziliky bude moderátorka Jana Peroutková. Dívejte se a můžete i přispět na důležitou práci centra pečujícího o děti s postižením i jejich rodiny v Táboře a okolí.