„Záměr zrekonstruovat budovu nádraží má Správa železnic už několik let. Během posledních měsíců jsme se však dozvěděli, že chtějí fasádu historické budovy zateplit polystyrenem. S tím však nesouhlasíme a budeme se tomu snažit zabránit,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Podle jeho názoru je možné budovu zateplit i zevnitř a zachovat tak původní vzhled budovy. Autoři návrhu sice město ujišťují, že budou zachovány všechny profily, plastické prvky či římsy. Národní památkový ústav vydal Správě železnic souhlasné stanovisko, podle jeho názoru se nejedná o památku, nádraží se také nenachází v památkové zóně ani v jejím ochranném pásmu.

Táborská radnice však přesto našla způsob, jak se plánům Správy železnic postavit.

„Kvůli oblepení polystyrenem nabude budova na objemu. Potřebují proto od nás koupit celkem čtyři metry čtvereční. O prodeji musí rozhodnout v hlasování zastupitelé, rada města se přiklání k rozhodnutí tento prodej nepodpořit. Toto i doporučíme zastupitelům,“ sdělil starosta a dodal, že v případě zničení vzhledu historické budovy by Táboru hrozila možná až celonárodní ostuda.

Ještě před hlasováním zastupitelů podá také městský architekt žádost ministerstvu kultury na zapsání nádražní budovy mezi kulturní památky.

Rekonstrukce nádraží by měla trvat dva roky, náklady přesáhnou 150 milionů korun.

Jedná se o čtyři vzájemně propojené objekty vlakového nádraží. Historicky cenné dvoupodlažní budovy pocházejí ze 70. let 19. století. Nyní se v nich nachází provozní a restaurační část. Všechny budovy projdou kompletní opravou. V rámci stavby dojde k přemístění toalet pro veřejnost blíž k odbavovací hale a k úpravě stávajících prostor v přízemí pro prodej jízdenek.

Součástí rekonstrukce bude i zřízení osobních výtahů v historických budovách a přesunutí stávajícího výtahu umístěného na hraně prvního nástupiště pod přístřešek blíže ke vstupu do podchodu.

„Dojde k úpravě vstupu do podchodu a budovy, což přinese zlepšení komfortu cestujících při přechodu mezi podchodem a odbavovací halou,“ představila již dříve plány Správy železnic mluvčí Nela Friebová a dodala, že v obou budovách budou kancelářské prostory i pro komerční účely.

Plánované stavební úpravy se také zaměří na rekonstrukci střešních konstrukcí, stropů a celého obvodového pláště včetně výměny všech oken a dveří. Dojde také k rekonstrukci bytových jednotek.