Ocenění hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské za společenskou odpovědnost za rok 2018 si převzal jednatel společnosti Technické služby Tábor Michal Polanecký v úterý 28. května v Českých Budějovicích.

„Udělením ocenění bych za Jihočeský kraj ráda poděkovala firmám a institucím, které se snaží zajistit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance a chránit naše životní prostředí,“ uvedla hejtmanka na oficiálních stránkách Jihočeského kraje.

Michal Polanecký cenu přebíral s radostí. „Cítil jsem i hrdost za celou společnost, protože společenská odpovědnost je o všech zaměstnancích hodnocené firmy,“ popsal. Podle něj táborské služby pracují na společenské odpovědnosti již léta.

Po několika umístěních v programu Podnikáme odpovědně v závěru loňského roku obdržely Národní cenu za společenskou odpovědnost. „V Jihočeském kraji se řadíme mezi společnosti s dobrou praxí v rámci společenské odpovědnosti firem,“ řekl. Účast v soutěži pro ně tedy byla téměř povinností.

Soustředí se na péči o zaměstnance, podporu regionu i veřejně prospěšné aktivity. Snaží se využívat moderní technologie a alternativní pohony. Tím šetří životní prostředí. Prostor pro vylepšení ale podle jednatele stále existuje.

„V současné době pracujeme na vyhodnocení rozsáhlé dotazníkové akce, do které se zapojilo více jak 50 procent zaměstnanců, což je velmi překvapivé číslo. V následujících měsících se budeme soustředit hlavně na negativní zpětnou vazbu, což jsou důležité podněty ke zlepšování,“ zmínil.

Michal Polanecký je, co se týče zvyšování společenské odpovědnosti, vděčný minulému i současnému zastupitelstvu. „Tábor vždy kladl důraz na podporu životního prostředí, což se významně projevuje ve stálé modernizaci našeho vybavení a chodu společnosti jako celku. Dlouhodobě má prioritu i sociální oblast, která pozitivně ovlivňuje naše působení v Táboře,“ shrnul.

Táborské technické služby letos ovládly kategorii Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplní je podnikání. Mezi oceněnými byla například i firma Bosch, která vyhrála v kategorii Velké organizace.

Michal Polanecký rád čerpá zkušenosti od jiných firem, ačkoliv dodává, že se nemůžou srovnávat s velkými koncerny, které mají celá oddělení zabývajícími se touto problematikou. „O to více mě těší, že s nimi držíme krok. V dnešní době je toto téma stále aktuálnější. Mladí lidé si dnes často vybírají své budoucí zaměstnavatele i s ohledem na společenskou odpovědnost firem. Doufám, že díky aktivnímu přístupu k tomuto tématu máme co nabídnout,“ uzavřel.