Jednou z nich bylo i zpracování tématu Evropský rok občanů. Studenti naší školy, kteří pocházejí z jiných zemí, nás seznámili se svou původní vlastí a vysvětlili nám, proč žijí v ČR, popř. zda chtějí české občanství.

V období Vánoc jsme zaměstnali pracovníky pošty ve všech osmi zúčastněných zemích ( Rumunsko, Polsko, Litva, Španělsko, Řecko, Finsko, Turecko, Česká republika), neboť jsme si zaslali velké množství vánočních přání. Po výměně adres probíhá mezi žáky i mailová korespondence. Během třídních schůzek jsme uskutečnili prezentaci z rumunského pobytu pro rodiče, na tento pobyt je odkaz i na stránkách školy.

Velmi vydařená byla návštěva Polska. V týdnu od 8. prosince do 13. prosince jsme se seznámili s překrásnou školou v Lodži, uchvátila nás místní industriální architektura města, poučili jsme se o životě Mikoláše Koperníka v jeho rodné Toruni a užili jsme si prohlídku centra Warszawy, včetně jejích mrakodrapů.

Nyní nás zaměstnává výroba devítijazyčného obrázkového slovníčku a natáčení videa o naší škole. Také již vybíráme tři vhodné národní hrdiny, kteří by vhodně reprezentovali naši zemi a region v rámci tohoto projektu. Jeho téma totiž zní EUROPEAN SUPERHEROES – EVROPŠTÍ SUPERHRDINOVÉ.

Projekt probíhá v rámci Programu celoživotního učení a tento evropský program nenese za informace vedené v tomto článku žádnou zodpovědnost.

Jana Bičišťová, ZŠ Husova