„Jedna uchazečka nedoložila potřebný životopis, byla proto vyřazena. Další tři zájemci absolvovali pohovor s psychologem. Jeden z uchazečů následně z konkurzu odstoupil,“ uvedla místostarostka Tábora Lenka Horejsková.

Před odbornou komisi, jejíž členkou byla mimo jiné také náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová, tak předstoupila pouze dvojice uchazečů. „Jana Svačinová nás přesvědčila svou koncepcí práce a dalšího rozvoje G-centra,“ dodala místostarostka.

Stavba a zahájení provozu Křižíkovy elektrifikované tratě z Tábora do Bechyně na historických fotografiích atelieru Šechtl a Voseček. Zveřejňujeme je s laskavým svolením Marie Šechtlové.
Výstava připomene výročí 120 let založení Křižíkovy elektrické dráhy

Do funkce nové ředitelky nastoupí Jana Svačinová 1. července. Během pětadvaceti let se ve vedení organizace vystřídali tři ředitelé. Prvním byl Miloš Rak, následoval Jiří Horecký. Posledních patnáct let pak v čele G-centra stála Jaroslava Kotalíková.

G-centrum Tábor je příspěvková organizace zřízená městem Tábor, která zajišťuje sociální služby pro občany města Tábora. Organizace sdružuje sedm sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu, denní stacionář, domov pro ženy a matky s dětmi, odlehčovací služby v Táboře a v Čekanicích). Jeho posláním je reagovat na nepříznivé sociální situace a poskytovat pomoc a podporu pro zajištění důstojného a plnohodnotného života.