Minulý týden se na novém pracovišti, vybudovaném za 25 milionů korun, konal digestivní endoskopický workshop.

„Za účasti lékařů – gastroenterologů – se specializací na endoskopii žlučových cest a slinivky břišní byly prezentovány případy nejsložitějších endoskopických zákroků týkající se této problematiky," uvedl zástupce primáře Lukáš Štrincl z interního oddělení gastroenterologie táborské nemocnice.

Workshopu se účastnili specialisté z celého Jihočeského kraje a dále z nemocnice Jablonec nad Nisou, Příbram, Benešov a Pelhřimov. Účastníci workshopu byli svědky komentovaných výkonů přímo na zákrokovém sále.

„Někteří z nich i sami zákroky prováděli. Výměna zkušeností při praktické medicíně se totiž ukazuje nenahraditelnou zvláště v některých speciálních případech vyžadujících konkrétní techniku a know-how. Zkušenosti získané z takto vysoce odborné akce pak výrazně pomáhají ve zvýšení kvality péče o gastroenterologické pacienty v zúčastněných zdravotnických zařízeních," dodal.

Pracoviště navazuje nově na endoskopickou ambulanci gastroenterologické interny, jejíž personál bude prostory nejvíce využívat pro své pacienty ve spolupráci s pracovníky oddělení radiologie. Lze jej použít ale i na vyšetřování a léčbu chorob plicních, urologických, pediatrických, ortopedických, neurologických i cévních.

„Pro pacienty nejen okresu Tábor, ale i širšího okolí bude nyní kvalita zdravotní péče v této oblasti v souladu s nejnovějšími evropskými trendy," uvedl při příležitosti uvedení nového pracoviště do provozu ředitel táborské nemocnice Ivo Houška.

Základem je zcela nový plně digitální skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s C ramenem od firmy Siemens Healthcare v hodnotě necelých 13 milionů korun.

„Nové pracoviště umožňuje především vyšetřování a léčbu onemocnění jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva, jater, žlučových cest a slinivky břišní pomocí kombinace miniinvazivních metod endoskopie, sonografie a radiologie. Kvalita nového rentgenového přístroje nyní dovolí přesné navádění jednotlivých zákroků a kombinaci různých potřebných technik," uvedl ředitel. Stavební úpravy prostor pak vyšly na necelých dvanáct a půl milionu korun.

Táborská nemocnice však investuje i do nové sterilizační a mycí techniky. Zvyšuje tím bezpečnost a pohodlí zaměstnanců a šetří čas. Na přelomu dubna a května započala rozsáhlou přístrojovou modernizaci pracovišť sterilizace na centrálních operačních sálech. Investice ve výši bezmála 18,5 milionů korun je součástí modernizačního projektu, který bude financován z evropských fondů REACT-EU.

Cílem této akce bylo významné zkvalitnění materiální základny nemocnice a zrychlení předoperační přípravy nástrojového vybavení používaného při operačních výkonech na centrálních operačních sálech.

Na centrálních sálech nově funguje celkem šest nových parních sterilizátorů a tři myčky instrumentárií. Zcela nově personálu slouží ultrazvuková čistička s proplachem dutin a myčka obuvi. Díky technologii ultrazvukového čištění došlo k posunutí standardu pro hygienické vyčištění dutinových nástrojů na vyšší úroveň a myčka obuvi významně usnadňuje práci personálu. Vedle toho v táborské nemocnici proběhla současně i výměna dvou parních sterilizátorů a jednoho plazmového sterilizátoru. Plazmová sterilizace patří mezi nejspolehlivější metody sterilizace dutých a termocitlivých nástrojů, složených z různých materiálů a zároveň je velice šetrná při sterilizaci optických částí přístrojů používaných ve zdravotnictví.

„Veškeré stavební úpravy a instalační dodávky se uskutečnily pouze s mírným omezením operačních výkonů a za stálého provozu centrálních operačních sálů. Za to patří obrovské poděkování managementu operačních sálů, který veškeré práce naplánoval přesně tak, aby výměna sterilizační a mycí techniky co nejméně zasáhla do provozu sálů,“ uvedl Miroslav Kubeš, ekonomický náměstek nemocnice.