Jako host vystoupil Ing. Šedivý, bývalý ředitel Lesů ČR Tábor a soudní znalec. Ve svém příspěvku popsal současnou situaci, kdy za rok 2019 byla ztráta z českých lesů 108 mil. Kč denně a na rok 2020 se odhaduje denní ztráta až 165 mil. Kč. Dle plánu těžby se ročně vytěžilo 15 mil. m3 dřeva, v loňském roce to byl dvojnásobek a letos se odhaduje vytěžení až na 60 mil. m3.

Tyto obrovské ztráty nemají jenom ekonomický dopad, ale také nedozírné následky pro českou krajinu a její schopnost zadržování vody. Se schopností krajiny zadržovat vodu souvisí i současná situace v zemědělství. Pro schopnost půdy zadržovat vodu a pro vsakování vody do hlubších vrstev a následné doplňování zásob podzemních vod je důležité hloubkové zpracování půdy. Při takovém zpracování půdy má srážková voda nejlepší možnost, jak proniknout do hlubších vrstev půdy a zároveň je nejvhodnější pro vodní bilanci rostlin.

Klíčový je pro absorpční schopnost půdy i vyšší obsah organické hmoty, která se zpět do půdy dostane díky živočišné produkci. Chov hospodářských zvířat je ale v dnešní době též stále více svazován nejrůznějšími předpisy a omezeními a vyžaduje každodenní péči chovatele. Stále přísnější legislativa jak v oblasti rostlinné, tak i živočišné produkce a stále se zvětšující zatravňované plochy působí pravý opak.

Schopnost krajiny zadržovat vodu se vytrácí, u souvislých travních ploch voda nemá možnost se vsáknout do dostatečné hloubky. Navíc travní porost je nejnáročnější na spotřebu vody pro svůj růst. Důsledkem nastupujícího trendu - odklonem od tradičního způsobu hospodaření, většího zatravňování, může být stále větší ztráta spodních vod a v blízké budoucnosti pak velké problémy při zásobování obyvatel pitnou vodou.

Martin Habart