Výstavu společně připravil táborský odbor kultury a cestovního ruchu a Husitské muzeum.

„S nápadem přišlo Husitské muzeum. Využili jsme panely, které máme k dispozici. Cílem je oživit veřejný prostor,“ uvedla za odbor kultury Jana Lorencová.

Tvůrci výstavy oslovili výtvarné umělce žijící a tvořící v Táboře a nabídli každému možnost prezentace jednoho svého díla formou fotoreprodukce jednotného čtvercového formátu. Na každém panelu je umístěna vždy jen jedna reprodukce a pod ní medailon autora s jeho fotografií a stručným textem o autorovi nebo díle.

Výstava na náměstích potrvá do konce října.

Na náměstí TGM jsou umístěni: Teodor Buzu, David Peltán, Máša Valterová, Lenka Zajícová, Lucie Mrázová, Jaroslav Chobot.

Na Křižíkově náměstí jsou umístěni: Jaroslav Vašta, Monika Vrtišková, Tomáš Růžička, Kateřina Volfová, Barbora Pokorná, Marie Michaela Šechtlová.

Na Žižkově náměstí jsou umístěni: Helena Drdová, Aleš Slavík, Jakub Dvořák, Juraj Horváth.

Medailonky autorů najdete na: www.husitskemuzeum.cz/category/taboraci-sobe/