Do hlasování na webových stránkách města, facebooku a v ulicích Tábora se zapojilo celkem 1992 respondentů, kteří vybírali z celkem 12 priorit vyplývajících z Fóra Zdravého města, které se konalo na přelomu února a března v centru Univerzita.

VŠECHOV VEDE

Drtivým vítězem se stal aktivní postoj proti výstavbě věznice v prostorách bývalého letiště na Všechově. Podrobnosti ankety přiblížila koordinátorka Zdravého města Jana Lorencová. „Anketu v ulicích prováděli studenti Střední školy spojů a informatiky Tábor a také Táborského soukromého gymnázia,“ popsala. Zúčastnilo se jí 579 respondentů.

„Šetření se konala v ulicích města, na Sídlišti nad Lužnicí, na Pražském sídlišti a ve vybraných příměstských částek jako Klokoty, Čekanice, Měšice, Horky, Větrovy a Náchod,“ vyjmenovala.

Na městských webových stránkách hlasovalo 124 lidí, nejvyšší účast měla sociální síť, kde se zúčastnilo 1291 lidí. „Na základě porovnání výsledků ze samotného Fóra, ankety v ulicích a na webových a facebookových stránkách bylo stanoveno konečné pořadí ověřených priorit,“ vysvětlila Jana Lorencová.

Z ankety vzešlo šest zásadních otázek, které považují občané za prioritní a měly by se nejaktuálněji řešit. „Těm jsou přiděleny odborní garanti, kteří budou odpovídat za jejich realizaci,“ objasnila.

Zprávu o postupu řešení předloží radě města a zastupitelstvu k projednání. O dalším postupu řešení budou nadále informovat. Souhrn informací také předloží na dalším Fóru Zdravého města, které se budu konat v únoru příštího roku.

OVĚŘENÉ PRIORITY

1. Aktivní postoj města – Nesouhlas s výstavbou věznice na Všechově,

2. a 3. Urychlit výstavbu obchvatu v lokalitě Tesco – Slapy, Dostavba fotbalového stadionu v Kvapilově ulici a výstavba multifunkční sportovní haly,

4. Stavba domu pro seniory,

5. a 6. Podpora bezobalových obchodů a provozoven a Prokazatelné snížení energetické a materiálové náročnosti města.