Nové nálepky na obyčejných kontejnerech mnohé starší obyvatele nejen vylekali, ale hlavně rozčílili. Nápis jim totiž zakazuje do nádoby vhodit plast, sklo a papír, ale už neříká, že v dosahu najdou ten správný. Například Jaroslava Večerková míní, že se zákazem měla přijít i větší dostupnost kontejnerů na separovaný odpad.
Postupem chce radnice nenásilnou cestou občany donutit, aby ještě více třídili.
„Odpad samozřejmě třídím a myslím, že je to správné, ale když máme na celou oblast jen dvě místa, kam ho mohu odnést, je to dost složité,“ potvrdila Jaroslava Večerková, která bydlí na Kopečku.
„Kontejnery na tříděný odpad jsou jen u křižovatky za prodejnou potravin, a pak na druhém konci sídliště. Bydlí tu hlavně starší lidé a pro ně je to hodně daleko. Navíc se tolik odpadu nemůže do těch barevných kontejnerů ani vejít, takže někteří lidé ho odkládají vedle,“ dodala.
S jejím názorem se shoduje i sousedka Jaroslava Hájková, která připomíná i zvýšení poplatku. „Zdražili poplatek a chtějí, abychom více třídili, ale nechtějí nám to ulehčit. Přitom by stačilo, kdyby nám tři kontejnery na obyčejný odpad vyměnili za ty na tříděný,“ navrhla.


Posílení sítě
Nové kontejnery na třídění po městě přibudou. Firma Eko–kom Táboru půjčí dalších 31 nádob: 9 na papír, 10 na sklo, 7 na platy a 5 pro ukládání nápojových obalů.
„Samozřejmě, co se týče počtu stanovišť, jsou některé lokality problematické,“ připustila referentka odboru životního prostředí Lenka Koubková. „V současné době jich máme v Táboře zhruba osmdesát, ale plánujeme jejich rozšíření o dalších čtyřicet, včetně přidání několika kontejnerů na tetrapak,“ potvrdila.
Vzdálenosti od kontejnerů jsou momentálně většinou do dvou set metrů od obytných domů, rozšířením stanovišť by se tato vzdálenost měla snížit na 150 až 100 metrů.
„Chápeme, že pro staré lidi bude i tato vzdálenost náročná,“ uznává Koubková.
Povinnost třídit odpad má každý občan republiky danou zákonem a město má zase povinnost mu možnost třídění zajistit. „Cedule, které město nechalo na kontejnery vylepit jsou dvě: jedna s černými písmeny se týká zákazu vhazování papíru, skla a plastů. Ta má ale pouze informativní a dejme tomu poučný charakter. Závazná je cedulka s červenými písmeny, která zakazuje odkládání odpadů mimo kontejner. Za takový přestupek mohou být lidé pokutováni až do deseti tisíc korun,“ upozornila Koubková. Na stížnosti občanů reagovala tím, že kontrolou stanovišť zjišťují, že kontejnery jsou často poloprázdné, přesto kolem nich leží nejedna igelitová taška s odpadky.


Kde není šance?
S podobným problémem se potýkají i lidé z Budějovické ulice, kde kontejnery na separaci zcela chybí.
K nejbližším musejí lidé dojít k zemědělské škole, na křižovatku Havlíčkovy a Fügnerovy nebo do ulice Pod Nemocnicí. Když chtějí třídit, čeká je vzdálenost větší než 200 metrů i překonání schodů. Pro seniory je tato cesta s igelitkou plnou lahví či papíru téměř neabsolvovatelná.
„Bohužel, tady máme problém. Na Budějovické jsme pro tyto kontejnery nenašli vhodná místa. Nádoby by totiž omezovaly provoz na silnici i na chodnících. Lidé proto musejí dojít na náměstí náměstí TGM, do Vančurovy nebo Havlíčkovy ulice. V rámci plánované rekonstrukce Křižíkova náměstí a Budějovické jsme ale už podali návrh o vytvoření dvou stanovišť,“ poslal dobrou zprávu Stanislav Mrázek, který má kontejnery na separovaný odpad na starost.
Nedostatečný počet stanovišť však způsobuje, že se rychleji zaplní obyčejné popelnice, v jejichž okolí pak vznikají černé skládky. Desetitisícové pokuty se však obyvatelé příliš obávat nemusejí.
„Příliš se nám to nedaří podchytit. Je totiž těžké to někomu dokázat, protože lidé odkládají odpad mimo popelnice zejména v noci. Setkáváme se ale i s tím, že odpad leží na zemi, i když kontejner není plný. Myslím, že to dělají malé děti, které rodiče pošlou vynést koš a ony pak na víko kontejneru nedosáhnou,“ míní Mrázek.

David Peltán

Pavlína Procházková