Podle místostarostky Lenky Horejskové (Společně pro Tábor) jde o dlouho diskutovaný projekt. „Na stavbu máme vydané i pravomocné územní rozhodnutí a žádáme o stavení povolení, nyní se snažíme získat maximální možnou podporu z dotačních titulů,“ shrnula.

Dotační podpora nutná

Aktuálně se vedení města zabývá zejména financováním stavby druhé haly, která má vyrůst v ulici Václava Soumara hned vedle současného zimního stadionu. „Vzhledem k vysokým stavebním nákladům považujeme za nezbytné získat, co nejvyšší podporu ze dvou zdrojů. Z programu NSA a také Krajského investičního fondu (KIF),“ upřesnila Horejsková.

Stavbu připravuje od roku 2021 městská společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT). „Kvůli požadavkům v dotačním řízení bylo nutné změnit investora na město Tábor. Mezitím jsme vybrali vítěze soutěže, kterého schválila rada města,“ vysvětlila s tím, že do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci o zhotovení.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Zvítězilo uskupení Metrostav společně s Památkami Tábor s nabídkou realizace formou Design and Build (pozn. red. Vyprojektuj a postav). Smlouva o dílo s nimi zní na částku 158,4 milionu bez DPH, stavba bude moci začít jen v případě získání zmiňovaných dotací. Z NSA lze obdržet až 110 milionů a z KIF až 30 milionů. „Do KIFu už jsme žádost podali, očekáváme vyhlášení výzvy NSA na přelomu března a dubna. K realizaci stavby přistoupíme pouze v případě získání dvou třetin z celkových nákladů,“ dodala místostarostka s tím, že jde o asi 105 milionů. Zbytek by pak bylo možné dofinancovat z městského rozpočtu.

Záměr se změnil a zdražil

Zastupitel Petr Bohuslávek (Šance pro Tábor) upozornil, že původní rozpočet počítal s 90 miliony a nyní se mluví už o 160. „Zajímalo by mě, proč došlo k tak razantnímu navýšení. Nebo nemáme jiného dodavatele, který by nabídl nižší cenu,“ ptal se.

Vedle zimního stadionu v Táboře, konkrétně na jeho jižní straně, má vyrůst další hala s druhou ledovou plochou.
Tábor postaví nový zimní stadion za 120 milionů. Chce ho veřejnost i sportovci

Na dotaz reagoval nejdříve starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) s tím, že došlo k otřesům na stavebním trhu i trhu s energiemi, ve střednědobém výhledu podle něj rozpočet počítal s několika variantami - 80, 90 i 110 miliony. Detaily doplnil jednatel TZMT Jan Benda, který uvedl, že nedošlo „jenom“ ke zdražování práce a materiálu. „Důvodů nárůstu ceny v čase je několik. Původně měla mít hala jinou polohu, jiné rozměry i koncepci. V počátcích mělo jít o lehkou stavbu, spíše tréninkový stadion či cvičiště jen s kontejnerovými šatnami,“ přiblížil.

Postupem času se však projekt vyvíjel. „Ukázalo se, že vhodnější bude, když stavbu připravíme na fotovoltaiku. To znamená daleko pevnější konstrukci - tedy betonová stavba s vlastními šatnami, zvažoval se i hotel. V rámci toho se dělala stavební kalkulace i s výpočty ekonomiky provozu. Mezitím došlo na stavebním trhu k nárůstu cen nákladů za samotnou stavební práci i materiál. Příplatek je i za to, že zhotovitel na sebe bere riziko spojené s vícenáklady,“ popsal Benda.

Druhý zimní stadion má mít nejen šatny a zázemí pro hokej či krasobruslení. Komfort by si měli užít i samotní návštěvníci. Město Tábor má mít u této investice nárok na odpočet DPH, podmínkou je pronájem plochy TZMT po dobu minimálně deset let.