U3V je určena lidem ve věkové kategorii 50+. Na posluchače čeká pětidílný kurz (zimní semestr) s názvem Otazníky evropské historie. Úvodní výuka se jmenovala Zánik impéria (problematika zániku Římské říše). Přednášejícím byl prof. Martin Weis, vedoucí katedry teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity

Na první přednášku, která trvala s přestávkou celé dopoledne, přišlo 80 studentek a studentů starších 50 let. Vedoucí městského Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Táboře Lucie Manková byla mile potěšena. „Měli jsme strach, zda naplníme minimální kapacitu třiceti studentů. Zájem předčil naše očekávání. Máme ještě patnáct náhradníků,“ chválí zájem Táboráků Lucie Manková.

Studentky a studenty pozdravil starosta Štěpán Pavlík. „Jsem rád, že je vás tu tolik. Dříve jsme organizovali pouze akademii, univerzita bude mít větší odborný punc včetně indexů,“ uvedl starosta. Další slova přidala místostarostka Olga Bastlová. Ta na úvod předala dárkový koš své oblíbené učitelce ze základní školy, jejíž jméno objevila mezi přihlášenými posluchači. „Aktivních seniorů v Táboře přibývá. Ve městě žije jedenadvacet procent obyvatel starších pětašedesáti let,“ uvedla Olga Bastlová.

Na U3V se přihlásily například tři kamarádky, bývalé učitelky, v čele s Jitkou Růžkovou. „Zaujala nás témata. Důležité je i v seniorském věku něco dělat, nezabývat se pouze domácností a vnoučaty, ale vyvíjet aktivitu,“ míní Jitka Růžková. Bývalé učitelky se také shodly, že je dobré získat jiný pohled na dějinné události a porovnat ho s tím, který získaly, když v mládí studovaly.

Další posluchačku Světluši Fialovou přilákal přednášející. „Profesora Weise znám, už jsem na jeho přednáškách byla, dobře se poslouchá, je to velký odborník na dějiny,“ svěřila se Světluše Fialová.

Za zimní semestr zájemci zaplatili 500,- Kč. Příští termín přednášky je pondělí 7. října 2019: Železná pěst Evropy (kapitoly z dějin rytířských řádů).