Rada už schválila návrh smlouvy na poskytnutí dotace se Státním fondem podpory investic na částku přes pět milionů korun. Celkové náklady mají činit necelých 11 milionů korun. Regenerace zahrne veřejné prostory mezi panelovými domy včetně komunikací, chodníků, zeleně či hřišť.

Jedná se území vytyčené ulicemi Varšavská, Moskevská, Helsinská a Hromádkova. Práce budou prováděny v letošním roce, dokud to klimatické podmínky umožní. Po zimní přestávce budou opět pokračovat. Revitalizací projde celý prostor rozlehlého sídliště.

Záměr je rozdělen do sedmi etap v hodnotě od 12 do 17 milionů korun. Na každou etapu lze získat dotaci do maximální výše šesti milionů korun.