Množství odpovídá každoroční podzimní výsadbě. „Často se jedná o stromy, které nahrazují původní pokácené dřeviny. Sázely se například javory stříbrné, lípy evropské, dřezovce, platany a jeden jinan dvoulaločný,“ uvedla Vladimíra Sedlová z odboru životního prostředí.

Poslední lokalitou, kde se letos sázely stromy, byla v pátek krajina mezi Zárybničnou Lhotou a Novou Vsí v lokalitě zvané V Novinách.

„Jedná se o částečnou obnovu dvou alejí. Bylo tu vysazeno 11 lip a zároveň pokáceno 23 neprosperujících stromků. Na jaře město ošetří v první etapě 16 stromů. Následně na podzim příštího roku zde ještě vysadí 11 vysokokmenů hrušně obecné a 6 vysokokmenů jabloní domácích,“ uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák a dodal, že s výsadbou lip pomáhali místostarosta Radoslav Kacerovský a radní Václav Klecanda.

Lidé v Táboře si všimli úprav v Husově parku. Při vstupu od třídy 9. května byly obnoveny a rozšířeny dva trvalkové záhony. Tyto záhony lemují centrální chodník směřující k Husovu pomníku.

„Husův park by měl v této části získat ducha stinného klidného háje vhodného k odpočinku v době letních veder i k zamyšlení při zimní cestě do práce či na nákup,“ míní Vladimíra Sedlová. Na loňské výsadby cibulovin v ulici Na Parkánech navázala podzimní výsadba drobných narcisů, modřenců a krokusů v travnaté ploše před ZŠ Bernarda Bolzana na Školním náměstí.

„Menší trvalková výsadba byla provedena v Čekanicích v ulici Pionýrů před domem s pečovatelskou službou. Tématem zde byly teplomilné byliny jako smil, šalvěj, saturejka, pelyněk, pupalka a jiné. Úpravou prošel kruhový záhon u polikliniky na Sídlišti nad Lužnicí, který byl osázen ve stejném stylu jako záhon sousední: tavolník, šalvěj, devaterník, čistec, denivky, šanta,“ upřesnil Luboš Dvořák.

Upraveno bude i okolí pomníku padlých v první světové válce před klášterem v Klokotech. Výsadby okrasných keřů a rostlin budou ponechány pouze u pomníku.