Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka je záměrem nalezení optimálního a nadčasového řešení území. To by mělo být v souladu se současnými urbanistickými trendy s ohledem na dlouhodobou udržitelnost rozvoje místa. Město počítá s výstavbou na etapy, stavět chce společně se soukromými investory.

Porota je složená z odborníků architektů a urbanistů ve složení doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka a v roli předsedkyně poroty doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. a dále PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.. Za město v porotě zasednou Ing. Štěpán Pavlík, starosta města a Mgr. Václav Klecanda, místostarosta města; Ing. Michaela Petrová, místostarostka města, Ing. Olga Bastlová, místostarostka města. Součástí procesu budou také přizvaní odborníci z mnoha oborů zabývající se životním prostředím, dopravou, městským developmentem a ekonomikou návrhu a dalších. Více informací najdete na webových stránkách soutěžního workshopu na adrese www.dvorce-tabor.cz.

„Vizí nového areálu je samostatně fungující smíšená městská čtvrť kombinující bydlení, pracovní příležitosti, základní služby, občanskou vybavenost a sportovně-relaxační možnosti s využitím širší občanské vybavenosti v okolí,“ uvedl mluvčí.

Pohled na plochu budoucí čtvrti Dvorce v Táboře.
V Táboře budou besedovat o nové obytné čtvrti Dvorce

Město hledá nejen kvalitní návrh, ale celý projekční tým architektů, se kterým bude dlouhodobě spolupracovat. Architekti mohou podávat žádosti o účast v soutěži do 13. listopadu, porota následně vybere na základě portfolií pět účastníků. Během jara jsou v plánu tři jednání, poté město představí veřejnosti vítězný návrh.

Uprostřed Tábora vznikne rozsáhlý prostor pro relaxaci
Část bývalých táborských kasáren přemění na louku