Na městském úřadě běží zkušební provoz telefonní linky, která pomáhá lidem, kteří sice sami mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhého člověka písemnou formou. Online přepis řeči usnadní komunikaci seniorům, nedoslýchavým i cizincům s částečnou znalostí češtiny. Přepisovateli jsou přitom převážně nevidomí rychlopísaři.

PILOTNÍ PROJEKT
Podle místostarostky Olgy Bastlové (ČSSD) jde zatím o pilotní projekt, který je pro město po podobu tří měsíců zdarma. „Chceme nejdříve zjistit, jak moc jsou tyto služby zapotřebí,“ zmínila.

Simultánní přepis mluvené řeči zajišťuje Transkript online s. r. o. a TextCom s. r. o. a na městském úřadě je k dispozici už od začátku února.

Lucie Manková, vedoucí odboru sociálních věcí, zájem občanů o službu nezaznamenala. „Zatím jsem se bohužel nesetkala s nikým, kdo by konkrétně u nás o přepis projevil zájem,“ konstatovala. „Až v dubnu skončíme se zkušebním provozem, tak nám Transkript poskytne statistiku o využití. Podle toho se bude rozhodovat dál,“ uzavřela Lucie Manková.

Pokud by lidé o službu stáli, mohla by v budoucnu přibýt například možnost přepisu ze zastupitelstva města.

Podle Ivany Entlicherové, ředitelky táborského Poradenského centra Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob, je skvělé, že službu může využít mnoho zájemců včetně seniorů. „Myslím si, že to není vůbec špatné,“ dodala.

PŘEPIS V PRAXI
Na webu úřadu najde klient v sekci s kontakty odkaz s piktogramem přeškrtnutého ucha a s textovým popiskem uvádějícím název služby. Pod tímto odkazem jsou uvedeny stručné informace o službě.

Následuje editační pole, kam klient vepíše své telefonní číslo, a potvrdí tlačítko „zavolejte mi“. Systém automaticky volá klientovi. Ten čeká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Tato instrukce se mu objeví v okně pro přepis, kde také následně po celou dobu hovoru sleduje simultánně přepisovanou řeč pracovníka úřadu.

Od okamžiku, kdy klient začne mluvit, již probíhá klasický telefonický hovor.

Pro osobní, nekomerční telefonickou komunikaci mohou lidé s poruchami sluchu využít mobilní aplikaci eScribeDroid, která je volně ke stažení na internetovém obchodě Google Play a obsahuje také další služby poskytované bezplatně.