Jak uvedl vojenský kaplan praporu nadporučík Petr Haška, k uctění památky českého ochránce a patrona sv. Václava pořádají vojáci ze 42. mechanizovaného praporu pochod z Tábora na Blaník a zpět už pět let. „Letos se zaregistroval nejvyšší počet zájemců, a to nejen z řad vojáků,“ zmínil, že organizační tým zaregistroval na 470 turistů.

“Až bude České zemi nejhůř, až bude tísněna cizími vojsky ze čtyř stran, až Praha zanikne a vozka zapráská bičem na místě, kde stávala, až budou Čechy jen tak velké, že se vejdou na jediný vůz, až se rybník u Býkovic po okraj naplní krví - teprve potom se na Blaníku zazelená suchý dub, vyschlý pramen vytryskne a rytíři spící v nitru hory procitnou a v čele s knížetem Václavem vyjedou na pomoc.“ Zdroj: Staré pověsti české

U příležitosti Dne české státnosti 28. září pochodem uctili vojáci i široká veřejnost památku českého knížete svatého Václava, patrona naší země, jehož jméno hrdě nese i 42. mechanizovaný prapor v Táboře.
Svatováclavským pochodem podpořili dvě neziskové organizace

Pochod se dělí na tři různé kategorie podle zdolané vzdálenosti: 10, 38 a 78 kilometrů. „Tradičně pořadatelé obdarovali z výtěžku pochodu a sponzorských darů někoho potřebného. Letos jsme získaný obnos rozdělili mezi Domácí hospic Jordán a Marušku Ingrovou. Děkujeme všem, kdo se přihlásili na krásný výlet. Všem, kdo přispěli na dobrou věc a hlavně všem, kdo měli na starost přípravu a organizaci celého pochodu,“ vzkazuje Haška. 

Pochod 42. MPR Tábor je organizován k uctění památky patrona praporu svatého Václava a připomenutí pověsti o Blanických rytířích. 42. MPR „Svatováclavský“ je součástí pozemních sil Armády ČR a je organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení.