„To je ale jen zanedbatelně méně práce. Jinak jsme museli orazítkovat devětadvacet tisíc obálek pro Tábor a dalších třicet tisíc razítkujeme pro ostatní obce. Všechny vezmeme do ruky několikrát," naznačuje rozsah práce Jan Bouma z Tábora a ukazuje na naskládané krabice. Na každé je název obce a postupně se plní vším, co si její vyslanec odveze. Právě včera z tiskárny dorazily už i mimotáborské hlasovací archy.

Spolu s kolegyněmi jsou již sehraným a spoustou voleb prověřeným týmem. Nyní na jejich zajištění pracují třetím týdnem a skončí, až když do skříní zase uloží všechny vydané prapory a znaky.

„Pro táborské okrsky vydáváme i všechny kancelářské potřeby pro volební komise, tedy například propisovačky, sešívačky nebo i zámky a klíče k urnám. Co bude nadále použitelné, zase se vrátí a my to uložíme," doplňuje Jiřina Pecková a se smíchem ukazuje, že mezi fasovanou výbavou stále zůstávají svíčky a zápalky. To pro případ, že by v průběhu voleb nečekaně vypadl proud.

Urny a zástěny pro úpravu hlasovacího lístku jsou zatím v městském skladu. Ty se do místností 41 táborských okrsků dostanou až v pátek, v první volební den.

Už do schránek

Prozatím jsou tedy hlasovací listiny pod střechou radnice, ale již tento víkend se objeví v prvních poštovních schránkách voličů.
„Předpokládáme, že tento a příští víkend je už budou mít všichni voliči. Nejpozději je musí obdržet sedmého října," upozorňuje vedoucí táborského odboru vnitřních věcí Vladimír Helma a dodává, že pokud obálka v termínu k voliči nedorazí, může se o ně přihlásit na úřadu.
Jakmile Tábor materiál vydá, každá obec si sama zajistí rozvoz obálek. V Táboře čeká putování mezi schránkami voličů zapisovatele jednotlivých komisí.

Pokyny a slib

Všechny táborské komise jsou již plně obsazené a mají za sebou i první setkání, na němž složili slib.
Ovšem nedorazili na něj všichni a někteří dokonce bez omluvení. Jejich místo teď může obsadit buď náhradník ze stejného politického subjektu, pokud si ho ale strana nenahlásila, dostává příležitost úředník. „Obsazení místa může také určit starosta obce," upřesňuje Vladimír Helma.

Další informace zapisovatelé a předsedové získají na setkání 2. října v Mileniu.