Jak informoval mluvčí města Luboš Dvořák, v rámci výkopových prací byl nalezen větší počet neznámých podzemních kabelových vedení. „K identifikaci těchto vedení bylo nutné výkop rozšířit,“ vysvětlil s tím, že v průběhu čtvrtka 28. září 2023 pokračovaly práce na odhalení vedení a zároveň se intenzivně jedná s jednotlivými správci podzemních sítí.

Odbor dopravy se podle Dvořáka snažil se zhotovitelskou firmou průchod pěších přes stavbu řešit . „V pátek nám však bylo oznámeno, že z důvodu bezpečnosti chodců není možné provizorní lávku pro pěší zřídit,“ uvedl mluvčí.

Chodci by měli projít ulicí po lávce už v pátek.
Vedení Tábora žádá firmu, aby bezbariérově zprůchodnila Ústeckou ulici

Zastupující vedoucí odboru dopravy Eduard Chalupa k tomu dodal, že se jedná se o neočekávaný havarijní stav, kdy odkryté kabelové vedení může být pod proudem vysokého napětí. „Zhotovitel postupoval v souladu s právními předpisy a pro zachování bezpečnosti příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřel. V danou chvíli nebylo možné zajistit bezpečný přechod pěších přes výkop. Proto po dobu odstraňování tohoto havarijního stavu inicioval odbor dopravy osazení dodatečného informativního značení pro obchůzné trasy včetně bezbariérové,“ popsal.

Jednatel zhotovitelské firmy informoval představitele vedení města, že k zprůchodnění pro pěší dojde přibližně v polovině příštího týdne.