Setkání připomnělo, že 11. října 1424 zemřel nedaleko Přibyslavi v místě kdysi zvaném Šenfeld Jan Žižka z Trocnova a Kalicha, nejslavnější český vojevůdce a hejtman města. Akt se konal u pomníku s pískovcovou sochou, kterou roku 1884 zhotovil Josef Strachovský. Na podstavci pomníku jsou vyznačena místa Žižkových vítězných bitev. Nápis na pomníku navrhl český historik a znalec husitské epochy František Palacký.

Památku Jana Žižky připomněl ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka. Ten je názoru, že Žižku zná takřka celý svět. „Kde se dobře učí evropské dějiny, kde znějí slova Tábor, husité, husitství, Jan Hus, tam lidé znají i Jana Žižku. Díky němu je naše české prostředí známo za hranicemi,“ uvedl ředitel. Dodal, že vztah Žižky a Tábora nebyl idylický, Žižka Tábor kritizoval, „byl svůj“, ale táboři ho byli schopni uznávat a respektovat.

Jakub Smrčka také uvedl, že Žižka pocházel z chudých jihočeských poměrů, prožil si nouzi o živobytí. V mládí se zapojil do lapkovské družiny, která plnila cíle šlechticů. „Později se však dostal do služeb krále Václava IV. Dnes bychom řekli, že byl velitelem ochranky, to znamená, že musel mít královu důvěru,“ míní ředitel muzea. Ten zdůraznil, že při hodnocení Jana Žižky není dobré používat zkratky. „Jan Žižka byl bezesporu geniálním válečníkem, tak ho zná svět. Je třeba mu vzdávat hold i po dlouhých letech.“

SYMBOL SVOBODY V BOHU

Také farářka Československé církve husitské Kamila Magdalena Lukasová nabádala, aby lidé Janu Žižkovi nedávali nálepku bezbožného násilníka. „Jan Žižka je symbolem svobody v Bohu, byl člověkem, který měl v sobě bázeň boží. Byl statečným ochráncem víry, jak to slyšel v evangeliu,“ zaznělo z úst farářky.

Vzpomínkovou akci zorganizovalo Město Tábor, Husitské muzeum v Táboře a Společnost pro zachování husitských památek.